Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 26 wrzesień 2023
Start arrow Stopka redakcyjna
Stopka redakcyjna Drukuj E-mail
STOPKA REDAKCYJNA

      Lider – Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna jest, począwszy od roku 2012, wydawany w formie pliku zamieszczanego na stronie www.lider.szs.pl . Pobieranie i kopiowanie całości numeru jak i jego poszczególnych fragmentów jest bezpłatne. Wykorzystanie zamieszczonych tekstów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Nadsyłając artykuł do publikacji w Liderze, autor automatycznie wyraża zgodę na jego kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie przez czytelników dla celów edukacyjnych i promocyjnych.

      Redaguje zespół : Dariusz Abramuk, Janusz Bejnarowicz, Janusz Bielski, , Michał Bronikowski, Zbigniew Cendrowski (redaktor naczelny), Zdzisław Czaplicki, Tomasz Frołowicz, Zygmunt Jaworski, Michał Kawecki, Władysław Pańczyk, Jerzy Pośpiech, Zofia Słońska, Aleksandra Treutz-Kuszyńska (Sekretarz Redakcji, Barbara Woynarowska, Kama Veymont, Krzysztof Zuchora.
Redakcja nie płaci honorariów, nie zwraca nadesłanych tekstów, zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego oraz umieszczenia artykułu w wersji internetowej Lidera. na stronie www.lider.szs.pl

      Wydawcami Lidera są Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii.

      Adres Redakcji : ZG SZS, Ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa,
tel/kom +48 502 895 882 tel/fax (022) 621-85-93, (022) 848-91-17 (022) 621-85-30
e-maile : ZGSZS: zgszs.warszawa@wp.pl , redaktora naczelnego: lider3000@poczta.onet.pl ,
sekretarza redakcji: lider4000@poczta.onet.pl
strona ZGSZS: http://www.szs.pl, strona Lidera: http://lider.szs.pl


Adres pocztowy redaktora naczelnego ul.Wschodnia 8, 05-504 Henryków - Urocze

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.