| Wstęp | Działy | Hasła |
POPULARNY SŁOWNIK ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
(Opracowanie internetowe - Zbigniew Cendrowski)
Przed kilku laty opracowany został z inicjatywy redakcji Lidera i na zlecenie Instytutu Kardiologii, Popularny Słownik Zdrowego Stylu Życia zawierający ponad 1000 haseł - tematów. Do opracowania haseł zostali zaproszeni wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin nauki i praktyki: pedagogiki, socjologii, psychologii, promocji zdrowia, etyki społecznej, higieny, kultury fizycznej, nauk o żywieniu, seksuologii i medycyny w tym medycyny naturalnej i innych dziedzin pokrewnych. Założyliśmy, że każdy z autorów kierując się własną znajomością i doświadczeniem problemu wybierze pakiet haseł - tematów dotyczących szeroko rozumianego zakresu pojęcia zdrowy styl życia i opracuje hasła mając na celu nie tyle ich dokładne zdefiniowanie w rozumieniu wymogów encyklopedycznych ile praktyczną przydatność w pracy liderów promocji zdrowia.


Autorami pakietów problemowych są:
- Pedagogika, ogólne problemy promocji zdrowia - prof. dr hab. Barbara Woynarowska,
- Żywność i żywienie - doc. dr hab. Irena Celejowa
- Rodzina, pomoc społeczna, wychowanie prorodzinne i seksualne, podstawowe pojęcia socjologiczne - doc. dr hab. Maria Trawińska
- Podstawowe pojęcia promocji zdrowia - dr Zofia Słońska
- Kultura fizyczna, medycyna niekonwencjonalna oraz varia - mgr Zbigniew Cendrowski
- Promocja zdrowia - dokumenty miedzynarodowe - Dr Jerzy Karski
- Uzależnienia - dr Bogusław Habrat, dr Janusz Sierosławski, dr, Bogdan Woronowicz, dr Antoni Zieliński
- Epidemiologia - Dr Janusz Bejnarowicz, dr Ewa Gierałtowska,
- Etyka Społeczna - Dr Michał J. Kaweecki
- Wybrane problemy psychologii społecznej - Dr Małgorzata Misiuna
- Higiena szkolna - Dr Sławomir Radiukiewicz

Niestety nie udało się pozyskać środków na wydanie dzieła drukiem. Szkoda nam było jednak tak interesująco opracowanych tekstów, postanowiliśmy zatem opublikować całość w na stronie internetowej Lidera www.lider.szs.pl . Zrealizowanie tego zamiary nie jest proste, dysponuję bowiem opracowaniami tekstowymi, trzeba zatem teksty maszynowe "przepisać" na wersję internetową. Ci którzy wiedzą jak to się robi (strona po stronie przy użyciu specjalnego programu) mogą mieć wyobrażenie o wielkości zadania. Mam jednak nadzieję, że zamiar ten w podstawowych wymiarach uda się zrealizować do końca marca 2007. Zanim to nastąpi, wybrane teksty drukujemy od pewnego czasu w niektórych numerach Lidera aby przybliżyć czytelnikom tematykę Słownika i skrócić czas oczekiwania na publikację całości. Oczywiście w wielu hasłach mogą wystąpić pewnego rodzaju dezaktualizacje wynikające z upływu czasu. Będziemy starali się zamieszczać w Słowniku stosowne aktualizacje i rozwinięcia.
Zamierzamy ponadto słownik ten redagować dalej zamieszczając w nim nowe wybrane hasła i tematy, powstające w zmieniającej się rzeczywistości.


Jak korzystać ze Słownika?

Hasła są układane w kolejności alfabetycznej - można przewijając tę listę odnajdywać interesujące nas tematy. Kliknięcie na tytuł hasła otwiera plik z jego treścią
Można też wyszukiwać interesujące nas tematy układając listę haseł w pakiety problemowe. Wszystkie hasła są (niezależnie od listy alfabetycznej) grupowane w 9 następujących pakietach:

0. Promocja zdrowia
1. Żywność i żywienie
2. Kultura fizyczna
3. Pedagogika, psychologia społeczna, etyka społeczna
4. Wychowanie prorodzinne i seksualne, elementy socjologii
5. Medycyna niekonwencjonalna
6. Uzależnienia
7. Medycyna i Higiena Szkolna
8. Epidemiologia
9. Różne