Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
Start
VII Sejmik - Zapraszamy do debaty
Drodzy czytelnicy LIDERA

VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej – zapraszamy do debaty o problemach szkolnej kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej

W dniach 23-24 listopada odbędzie się w Warszawie kolejny VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej poświęcony podstawowym problemom szkolnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz edukacji zdrowotnej.
W bezpośredniej dyskusji na Sejmiku udział weźmie, siłą rzeczy, ograniczona liczba przedstawicieli naszych środowisk : edukacji, zdrowia i kultury fizycznej.
Organizatorzy Sejmiku i Redakcja Lidera pragnęliby, aby debata sejmikowa, mając na uwadze jak ważne problemy porusza, objęła możliwie największą liczbę zainteresowanych.
Ogłaszając na łamach naszej strony : www.lider.szs.pl program Sejmiku, oraz tezy głównych referatów, jakie zostaną na Sejmiku wygłoszone, zapraszamy do tej debaty. Prosimy, aby osoby zainteresowane, odnosząc się do programu i tez zabrali głos i nadesłali swoje opinie, uwagi i propozycje. Z nadesłanych listów sporządzimy stosowne resume i przedstawimy je Sejmikowi, wypowiedzi te będą także opublikowane na stronie internetowej Lidera i w Liderze drukowanym. Będziemy zobowiązani za nadesłanie Waszych wypowiedzi najdalej do dnia 19 listopada. Wiemy, że czasu jest mało, ale wiemy też, że każdy z Was ma w sprawach, o których mówimy, wyrobione zdanie, sądzimy też, że wypowiedzi powinny być zwięzłe i konkretne.
Z góry Wam za tę debatę dziękujemy.
Zanim do nas napiszecie otwórzcie i przeczytajcie załączony plik – materiały do debaty zawierający program Sejmiku oraz tezy do dyskusji zaproponowane przez moderatorów VII Sejmiku (Barbara Woynarowska, Jerzy Pośpiech, Tomasz Frołowicz, Rajmund Tomik, Krzysztof Zuchora, Grzegorz Buczyński, Zbigniew Cendrowski, Adam Szymczak)

Pamiętajcie drodzy czytelnicy o terminie przesłania korespondencji:
19 Listopada na adres Lider3000@poczta.onet.pl

Dziękujemy

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny Lidera

Czytaj materiały sejmikowe do debaty
Głos w debacie sejmikowej z Dolnego Śląska
Henryk Papiernik
Mieczysław Żarnowski
Stanisław Żołyński
Marzena Jakubczyk
Anna Czupryniak
Agnieszka Grabowska
Adam Przybysz
Prenumerata
Drodzy czytelnicy

Koniecznie zaprenumerujcie LIDERA na rok 2011
W roku 2011 będziemy publikować w specjalnych wkładkach podstawowe materiały dotyczące edukacji zdrowotnej. Będą to informacje i wskazówki prawne, merytoryczne i metodyczne pomocne szkolnym edukatorom zdrowotnym. Do 31 grudnia 2010r opłata rocznej prenumeraty wynosi tylko 60 zł. Wpłata : ZG SZS Warszawa, ul Mokotowska 24, Nr konta : 25 1160 2202 0000 0000 8061 4047
Dopalacze - pokusa i ryzyko
- Michał Józef Kawecki - Wiele pytań

Zachęcamy czytelników do debaty na ten temat. Opinie i artykuły prosimy nadsyłać na http://www.lider.szs.pl

Alarm wszczęty w środkach masowego przekazu ma swoje głębokie uzasadnienie. Dopalacze zabijają, niszczą zdrowie, uzależniają. Zwłaszcza dzieci i młodzież, którą sprzedawcy kuszą niską ceną, dostępnością i kolekcjonerskim charakterem produktów zwanych pieszczotliwie "dopami". W rzeczywistości są to trucizny o nieujawnionym składzie chemicznym. Działają silniej od narkotyków, szybciej uzależniają i - jak np. zabójczy mefedron ("proszek miau-miau") - mogą prowadzić do śmierci. Sprzedawcy mówią zamiast o zażywaniu dopalaczy - o ich "kolekcjonowaniu" przez nos lub szklaną lufkę. Młodociani nabywcy w swojej naiwności ulegają językowi kłamstwa i kamuflażu. Wiele specyfików, w tym wspomniany "proszek miau - miau" to substancje silnie pobudzające. Wywoływana przez nie euforia jest w opinii wielu młodych ludzi ratunkiem w sytuacjach silnego stresu oraz panaceum na ich troski, smutki i niedole.

Rodzi się wiele pytań: jak działają na organizm różne środki psychoaktywne, jakie groźne następstwa dla organizmu i psychiki niesie zażywanie tychże środków; jak dotrzeć do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która najczęściej sięga po dopalacze i narkotyki, jak z nią mądrze rozmawiać bez moralizowania i uczyć ją sztuki odmawiania; jaką rolę odgrywa presja rówieśników i chęć zaimponowania innym, jak odmawiać, by nie narazić się na wyśmianie i szyderstwo; jak wcześnie rozpoznawać zagrożenie i jak mu zapobiegać; czy zakazami i nudnym pouczaniem lub straszeniem można u młodego człowieka wywołać reakcję oporu i chęć zrobienia dorosłym na przekór; co rodzice mogą uczynić aby zapobiec nieszczęściu ich dzieci.

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podjęto podczas jednego z Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką w Szczecinie, z udziałem prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarek i psychologa terapeuty Michała Józefa Kaweckiego.
Bezpłatne studia podyplomowe
W ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M. St. Warszawa", Towarzystwo Amicus, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapraszają nauczycieli do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych na kierunkach:
  • Szkolne wychowanie fizyczne - nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3;
  • Gimnastyka Korekcyjna w Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym – nauczyciel prowadzący zajęcia z Wychowania fizycznego;
  • Podyplomowe Studia Menadżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej - nauczyciele prowadzący zajęcia Wychowania Fizycznego.

Studia dają możliwość:
  • Uzyskania dyplomu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
  • prowadzenia dodatkowych zajęć o charakterze sportowym;
  • uzyskania awansu zawodowego.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (zjazdy w dwu tygodniowych odstępach).
Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie projektu: www.sport.towarzystwoamicus.pl do biura projektu.
Nabór trwa do 30 października 2010.
Zapraszamy!
Dzień nauczyciela
Drodzy wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukatorzy zdrowotni, trenerzy i instruktorzy, działacze sportu szkolnego

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Redakcja miesięcznika LIDER składają Wam serdeczne życzenia z okazji Waszego Święta. Życzymy Wam by szkoła była dla was przyjazna, byście do niej szli chętnie i dobrze się w niej czuli, bo szkoła jest nie tylko dla ucznia, ale także dla nauczyciela.
Chcielibyśmy by wszyscy, którzy o szkole tak chętnie mówią i przypominają, jakie są jej obowiązki i zadania, częściej i nie tylko od święta, zauważali i doceniali znaczenie Waszej pracy - by rozumieli, że zdrowie i wysoka sprawność fizyczna leżą na początku każdego zadania narodowego.
To Wy decydujecie o tym, że „taka będzie nasza Rzeczpospolita, jakie jej młodzieży wychowanie”. Nie od rzeczy będzie zatem przypomnienie wszystkim, komu przypomnieć to należy, że od pracy wychowawców fizycznych zależy tak wiele, że warto o tym nie tylko wciąż mówić, ale także znacznie więcej robić, ustanawiając dobre prawo oświatowe i tworząc szkołom i nauczycielom coraz lepsze warunki organizacyjne i materialne.
Ciepło, serdecznie, z uznaniem i szacunkiem.
Jedz smacznie i zdrowo
Winiary proponują Ogólnopolski program edukacyjny.

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny dla gimnazjalistów prowadzony przez markę WlNIARY pt. "Jedz smacznie i zdrowo". Partnerem społecznym akcji jest Federacja Polskich Banków Żywności a patronat honorowy objęła Minister Edukacji Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych. Konkurs na plakat i film.

Czytaj więcej...
|« start « wstecz 11 12 13 14 15 16 17 dalej » koniec »|

/Pozycje :: 85-91 z 114

Numer bieżący


Numer 7/2016

LIDER LIPIEC 7/2016


  Archiwum LIDER CZERWIEC 6/2016
Numer 6/2016

NUMERY ARCHIWALNE
Sonda
W sporcie narastają problemy dopingu. Czy Twoim zdaniem :
  
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.