Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
sobota, 24 październik 2020
Start
Uruchamiamy nowy dział : Strategie, Programy, Plany, Raporty
Drodzy czytelnicy
Będziemy w nowym dziale zamieszczać różne ważne dokumenty opracowane przez zespoły najwybitniejszych ekspertów międzynarodowych i krajowych a następnie przyjmowane w formie dokumentów najwyższej rangi : międzynarodowych i krajowych, dotyczących najważniejszych problemów zdrowotnych.
Ścieżka dostępowa do tego działu : www.lider.szs.pl > bank wszystkich tekstów Lidera > dział 7 > Strategie, Programy, Plany, Raporty.
Czytaj więcej...
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010r.
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym

Czytaj więcej...
VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej
W dniach 23 –24 listopada odbył się w Warszawie VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej z udziałem ponad 120 nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, funkcjonariuszy administracji szkolnej, działaczy Szkolnego Związku Sportowego i przedstawicieli zainteresowanych instytucji i organizacjiNa zdjęciu brak jest jednego z głównych moderatorów Sejmiku Tomka Frołowicza, który spieszył się na pociąg, bo do Gdańska z Warszawy jedzie się teraz ponad 6 godzin. Jak się skończy przebudowa tej trasy, będziemy jeździć niewiele ponad dwie godziny. Tak przypadkiem zyskaliśmy trafne porównanie: Takie przyspieszenie potrzebne nam jest w tych sprawach, o których mówiliśmy podczas sejmiku. Chyba będzie trudniej.

Czytaj więcej...
VII Sejmik - Zapraszamy do debaty
Drodzy czytelnicy LIDERA

VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej – zapraszamy do debaty o problemach szkolnej kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej

W dniach 23-24 listopada odbędzie się w Warszawie kolejny VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej poświęcony podstawowym problemom szkolnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz edukacji zdrowotnej.
W bezpośredniej dyskusji na Sejmiku udział weźmie, siłą rzeczy, ograniczona liczba przedstawicieli naszych środowisk : edukacji, zdrowia i kultury fizycznej.
Organizatorzy Sejmiku i Redakcja Lidera pragnęliby, aby debata sejmikowa, mając na uwadze jak ważne problemy porusza, objęła możliwie największą liczbę zainteresowanych.
Ogłaszając na łamach naszej strony : www.lider.szs.pl program Sejmiku, oraz tezy głównych referatów, jakie zostaną na Sejmiku wygłoszone, zapraszamy do tej debaty. Prosimy, aby osoby zainteresowane, odnosząc się do programu i tez zabrali głos i nadesłali swoje opinie, uwagi i propozycje. Z nadesłanych listów sporządzimy stosowne resume i przedstawimy je Sejmikowi, wypowiedzi te będą także opublikowane na stronie internetowej Lidera i w Liderze drukowanym. Będziemy zobowiązani za nadesłanie Waszych wypowiedzi najdalej do dnia 19 listopada. Wiemy, że czasu jest mało, ale wiemy też, że każdy z Was ma w sprawach, o których mówimy, wyrobione zdanie, sądzimy też, że wypowiedzi powinny być zwięzłe i konkretne.
Z góry Wam za tę debatę dziękujemy.
Zanim do nas napiszecie otwórzcie i przeczytajcie załączony plik – materiały do debaty zawierający program Sejmiku oraz tezy do dyskusji zaproponowane przez moderatorów VII Sejmiku (Barbara Woynarowska, Jerzy Pośpiech, Tomasz Frołowicz, Rajmund Tomik, Krzysztof Zuchora, Grzegorz Buczyński, Zbigniew Cendrowski, Adam Szymczak)

Pamiętajcie drodzy czytelnicy o terminie przesłania korespondencji:
19 Listopada na adres Lider3000@poczta.onet.pl

Dziękujemy

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny Lidera

Czytaj materiały sejmikowe do debaty
Głos w debacie sejmikowej z Dolnego Śląska
Henryk Papiernik
Mieczysław Żarnowski
Stanisław Żołyński
Marzena Jakubczyk
Anna Czupryniak
Agnieszka Grabowska
Adam Przybysz
Prenumerata
Drodzy czytelnicy

Koniecznie zaprenumerujcie LIDERA na rok 2011
W roku 2011 będziemy publikować w specjalnych wkładkach podstawowe materiały dotyczące edukacji zdrowotnej. Będą to informacje i wskazówki prawne, merytoryczne i metodyczne pomocne szkolnym edukatorom zdrowotnym. Do 31 grudnia 2010r opłata rocznej prenumeraty wynosi tylko 60 zł. Wpłata : ZG SZS Warszawa, ul Mokotowska 24, Nr konta : 25 1160 2202 0000 0000 8061 4047
Dopalacze - pokusa i ryzyko
- Michał Józef Kawecki - Wiele pytań

Zachęcamy czytelników do debaty na ten temat. Opinie i artykuły prosimy nadsyłać na http://www.lider.szs.pl

Alarm wszczęty w środkach masowego przekazu ma swoje głębokie uzasadnienie. Dopalacze zabijają, niszczą zdrowie, uzależniają. Zwłaszcza dzieci i młodzież, którą sprzedawcy kuszą niską ceną, dostępnością i kolekcjonerskim charakterem produktów zwanych pieszczotliwie "dopami". W rzeczywistości są to trucizny o nieujawnionym składzie chemicznym. Działają silniej od narkotyków, szybciej uzależniają i - jak np. zabójczy mefedron ("proszek miau-miau") - mogą prowadzić do śmierci. Sprzedawcy mówią zamiast o zażywaniu dopalaczy - o ich "kolekcjonowaniu" przez nos lub szklaną lufkę. Młodociani nabywcy w swojej naiwności ulegają językowi kłamstwa i kamuflażu. Wiele specyfików, w tym wspomniany "proszek miau - miau" to substancje silnie pobudzające. Wywoływana przez nie euforia jest w opinii wielu młodych ludzi ratunkiem w sytuacjach silnego stresu oraz panaceum na ich troski, smutki i niedole.

Rodzi się wiele pytań: jak działają na organizm różne środki psychoaktywne, jakie groźne następstwa dla organizmu i psychiki niesie zażywanie tychże środków; jak dotrzeć do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która najczęściej sięga po dopalacze i narkotyki, jak z nią mądrze rozmawiać bez moralizowania i uczyć ją sztuki odmawiania; jaką rolę odgrywa presja rówieśników i chęć zaimponowania innym, jak odmawiać, by nie narazić się na wyśmianie i szyderstwo; jak wcześnie rozpoznawać zagrożenie i jak mu zapobiegać; czy zakazami i nudnym pouczaniem lub straszeniem można u młodego człowieka wywołać reakcję oporu i chęć zrobienia dorosłym na przekór; co rodzice mogą uczynić aby zapobiec nieszczęściu ich dzieci.

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podjęto podczas jednego z Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką w Szczecinie, z udziałem prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarek i psychologa terapeuty Michała Józefa Kaweckiego.
|« start « wstecz 11 12 13 14 15 16 dalej » koniec »|

/Pozycje :: 78-84 z 110

Numer bieżący


Numer 7/2016

LIDER LIPIEC 7/2016


  Archiwum LIDER CZERWIEC 6/2016
Numer 6/2016

NUMERY ARCHIWALNE
Sonda
W sporcie narastają problemy dopingu. Czy Twoim zdaniem :
  
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.