Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
Start
Polecamy! Drukuj E-mail
! Nowa książka profesora Zygmunta Jaworskiego

"Koncepcje krzewienia kultury zdrowotnej w szkole polskiej (1965 - 2004)"

Profesor Zygmunt Jaworski jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych znawców problematyki krzewienia kultury zdrowotnej. Tak też w dedykacji napisał "publikacja jest przeznaczona w szczególności dla nauczycieli - realizatorów programu krzewienia kultury zdrowotnej...". Jest autor jednym z tych, może nawet najpierwszym, który z takim niezwykle sensownym uporem lansuje to pojęcie - "kultura zdrowotna". Jest ono z pewnością najszerszym i najbardziej perspektywicznym ujęciem problemu. Kultura każdego narodu, społeczeństwa, środowiska jest wtedy pełna gdy w dobrych proporcjach eksponuje i rozwija różne pola egzystencji człowieka: intelektualną, moralną, estetyczną i fizyczną. Inne programy i nurty: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne, sport są wobec pojęcia kultura zdrowotna służebne - i są przez tę kompilację wyrazistszą częścią kultury narodu. Książka profesora Zygmunta Jaworskiego to obowiązkowa i przyjemna lektura dla wszystkich, którzy zajmują się - właśnie: krzewieniem kultury zdrowotnej. Historia, bogata dokumentacja dokonań teoretycznych i praktycznych, wyrazista i krytyczna analiza rzeczywistości, zwięzła argumentacja obiektywnych potrzeb, dynamiczne i prognostyczne ujęcie - to cenne wartości dzieła. Autor skromnie adresuje swe opracowanie "przede wszystkim do nauczycieli-realizatorów programu krzewienia kultury zdrowotnej" co niestety uprzytomnia nam, że tacy nauczyciele formalnie nie istnieją, bo i samo pojęcie nie jest obecne w programach szkolnych ani teoretycznie a tym bardziej praktycznie - przynajmniej oficjalnie. Książkę recenzowali pozytywnie prof. Barbara Woynarowska i prof. Maciej Demel.

Każdy kto zechciałby zapoznać się z książką profesora może porozumieć się z wydawcą: Oficyna wydawniczo - poligraficzna "Adam", 02-729 Warwszawa, ul. Rola 191/193, tel. 022 843 20-52, e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl i http://www.oficyna-adam.com.pl.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.