Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 26 wrzesień 2023
Start
Wywiadówki z promocji zdrowia 2005 Drukuj E-mail
Zakończyła się seria naukowo - metodycznych konferencji - WYWIADÓWEK Z PROMOCJI ZDROWIA - współorganizowanych w roku 2005 przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Redakcję LIDERA. Współorganizatorami tych Konferencji były władze samorządowe ioświatowe, ODN-y, Szkoły Wyższe, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, szkoły, Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe i liczni sponsorzy - producenci sprzętu sportowego i bezpiecznej żywności. Tematyka tych konferencji była niezwykle bogata, inicjująca i inspirująca. Podejmowaliśmy między innymi takie ważne problemy jak: szkolna kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych, promocja zdrowia a kultura fizyczna, reforma systemu edukacji, wychowanie w kulturze fizycznej i bardzo wiele ważnych zagadnień praktycznych w tym prezentowano różne nowe, atrakcyjne formy zajęć, nowe przybory, urządzenia i scenariusze zajęć. Uczestnicy tych spotkań (blisko 1000 osób): nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, dyrektorzy szkół, pracownicy naukowi szkół wyższych, lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele samorządów i władz oświatowych, działacze Szkolnego Związku Sportowego znacząco przyczynili się do wzbogacenia nowoczesnej myśli i praktyki szkolnej edukacji zdrowotnej i szkolnego wychowania fizycznego. Ważnym celem spotkań było przygotowanie i zachęcenie uczestników do prowadzenia w swych szkołach wywiadówek - spotkań z rodzicami poświęconych ważnemu tematowi - zdrowiu i sprawności fizycznej i zdrowemu stylowi życia w rodzinie.
Jako aktywny uczestnik wszystkich konferencji chciałbym wyrazić podziw i uznanie dla sprawności organizacyjnej i pomysłowości bezpośrednich organizatorów tych spotkań i wyrazić nadzieję na ich kontynuację w roku 2006. Dla porządku statystycznego chciałbym poinformować, że wg prowadzonej przeze mnie dokumentacji, do tej pory odbyło się już pod hasłem WYWIADÓWKA 403 spotkania (pierwsze miało miejsce w roku 1974), w których uczestniczyło ponad 20 000 uczestników. Znaczną część tych spotkań wspierał finansowo Instytut Kardiologii, Ministerstwo Zdrowia, potem Urząd Kultury Fizycznej i Sportu a obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w roku 2005 tak wiele zrobili aby spotkania te były udane a w szczególności: (w nawiasach data i miejsce wywiadówki): mgr Krystynie Dudziak i mgr Krystynie Ossowskiej (Leszno 22.04), mgr Małgorzacie Jędrzejak (Ostrów Wlkp. 23.04), mgr Teresie Pawełczyk (Szczecin 13.05), mgr Andrzejowi Rumińskiemu (Lublin 18.05), mgr Mirosławie Śmiglewskiej i mgr Jankowi Żukowskiemu (Bydgoszcz 20.05), dr Zdzisławowi Czaplickiemu (Olsztyn 4.06), mgr Piotrowi Chmielewskiemu (Białystok 11.06), mgr Januszowi Pająkowi (Elbląg 23.09), prof dr hab. Januszowi Bielskiemu (Piotrków Trybunalski - 11.10), mgr Jackowi Bigusowi (Rzeszów - 4.11) prof. dr hab. Władysławowi Pańczykowi (Zamość - 27.09), mgr Jolancie Bieniek (Siedlce - Łochów - 25.09) i mgr Halinie Ziębie (Zakopane - Kościelisko 18-19. 11).
Dziękuję także Panu Dr Krzysztofowi Zuchorze, który uczestniczył w kilku spotkaniach. Przypomnijmy także, że najczęściej na spotkaniach tych cytowaliśmy Doktora Wojciecha Oczko, iż "Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu". Odwoływaliśmy się też do wielkiej myśli o wychowaniu fizycznym Jędrzeja Śniadeckiego. Czerpaliśmy też chętnie ze wskazań współczesnych a w szczególności profesora Macieja Demela i prof Barbary Woynarowskiej.
Moc serdeczności dla wszystkich. Dzięki tym spotkaniom jestem znów o rok młodszy.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny Lidera
Honorowy Prezes SZS

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.