Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 9.2014 (285)
Lider 9.2014 (285) Drukuj E-mail
Szanowni czytelnicy i sympatycy Lidera

Jak już pisałem w poprzednim sierpniowym numerze Lidera (284) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie organizuje w dniach 23-24 listopada 2014 roku kolejne, trzecie już spotkanie z cyklu „Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce".
Organizatorzy piszą :
„Misją corocznych, systematycznych spotkań jest uwrażliwienie społeczeństwa oraz organów państwa i samorządu na potrzebę troski o jakość procesu edukacji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wspomaganie i inspirowanie niezbędnych działań zmierzających do naprawy istniejącego stanu rzeczy. Pragniemy skupić wokół tej idei jak największe grono zainteresowanych osób”. Lider obejmując patronat medialny nad tym przedsięwzięciem zamierza sporządzić z tej okazji propozycję Wielopaku decyzyjnego w sprawie promocji zdrowia, kultury zdrowotnej i fizycznej. Byłby to też kolejny krok w pracach nad Pomarańczową Księgą Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej.
Postaramy się wnieść do tej debaty nasze doświadczenie i pomysły. W pełni zgadzając się z wymienionymi w liście JM Pana Rektora AWF obawami dotyczącymi kondycji kultury fizycznej będziemy chcieli, realizując obowiązki wynikające z patronatu medialnego, skoncentrować się w szczególności na zbieraniu i przedstawianiu na naszych łamach praktycznych propozycji i rozwiązań (decyzji), które mogłyby naszym zdaniem realnie wpłynąć na niezbędne zmiany. Pisaliśmy już wiele na ten temat na naszych łamach a w szczególności w publikacjach dotyczących Pomarańczowej Księgi. Pora na wyciąganie wniosków.
Wszystkim, którym leży na sercu sprawa zdrowia i mocy biologicznej narodu wiedzą dobrze, jak wiele w tej mierze zależy od kultury zdrowotnej i fizycznej jako zestawu celów, decyzji i działań jednostkowych i zbiorowych zasadniczo zwiększających udział wysiłku fizycznego i aktywności fizycznej w codziennym życiu wszystkich Polaków. Chociaż wszyscy, którym to wiedzieć wypada, dobrze wiedzą o istnieniu tej fundamentalnej zależności (a może nie wszyscy to wiedzą?) praktyczne jej wykorzystanie jest wysoce niedostateczne. Mimo incydentalnych sukcesów ogólna ocena stanu zdrowia w kontekście długości życia w zdrowiu i remedialnego w tym udziału aktywności fizycznej jest zła: spada sprawność, wzrasta nadwaga, rozwija się niechęć do prozdrowotnych zachowań z udziałem wysiłku fizycznego. Trafne oceny, diagnozy i prognozy nie są wykorzystywane w procesie decyzyjnym. Przedstawiciele intelektualnej elity środowiska kultury fizycznej mają niewielki wpływ na decyzje – dodajmy ; sami nie dość skutecznie o to zabiegają - poprzestając często na badaniach i formułowaniu diagnoz. Decyzje, jeżeli są podejmowane pozostają często na papierze. Mają one raczej charakter postulatywny, powtarzają diagnozy, czasem kreślą wizje ale w sferze konkretów nie sięgają istoty problemu. Często liderzy (politycy, naukowcy, lekarze...) świadomi zaniedbań podejmują różne incydentalne akcje i kampanie, które mają charakter raczej propagandowy, nie mają wpływu na zmiany. W tej sferze mamy do czynienia z dezintegracją (fenomen Polski resortowej) Postulując podjęcie prac nad Wielopakiem Decyzyjnym mamy na uwadze problemy, które możnaby, biorąc pod uwagę dotychczas zgromadzone opinie i propozycje, pogrupować w dwu pakietach:
Pakiet pierwszy
Konstatacje
Obserwujemy równoległy bieg dwu procesów:
-Wzrost, potwierdzanej licznymi badaniami i raportami, wiedzy o zasadniczym znaczeniu ruchu dla zdrowia i kondycji.
-Utrwala się jednocześnie trend dalece niedostatecznego wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
- Za przyczyną różnych zaniechań i zaniedbań, kultura fizyczna w procesach decyzyjnych zmienia swe cele z ogólnousprawniających na wyczynowo sportowe. Wynika to z merytorycznego niedostatku wiedzy decydentów i nieumiejętności wykorzystania owego efektu remedialnego mającego wpływ na długość i jakość życia w zdrowiu.
-Decydenci i liderzy nadmiernie ulegają presji „chleba i igrzysk”, nie podejmują decyzji niepopularnych choć dla zdrowia koniecznych.

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem ogólniejszym, które można nazwać efektem elektoratowym. Robimy to co się podoba a nie to co trzeba.
Możemy w największym skrócie określić, że konieczne jest gruntowne zweryfikowanie stanu decyzyjnej determinacji i zdolności do transgresyjnych decyzji. w trzech podstawowych problemach praktycznych, które generują wszystkie inne:
Pakiet Drugi
Obszary decyzyjne . Determinacja i transgresja
Konieczna są strategiczne zmiany w strukturze administracyjnej polegające na zapewnieniu należytej rangi w działaniu państwa problemom promocji zdrowia i szeroko rozumianej zintegrowanej polityki prozdrowotnej, w tym przywrócenie kulturze fizycznej jej właściwego znaczenia i celów. Usytuowanie w strukturze administracji państwowej działu kultura fizyczna nie można uznać za choćby poprawne, trudno też z tego usytuowania wywieźć jakieś ogólniejsze, poza sportowymi, powinności kultury fizycznej i jej miejsce w strategii budowania kondycji fizycznej człowieka. (problemem tym zajmę się obszerniej w kolejnym numerze Lidera)
Należy, uznając że podstawowe możliwości tkwią w ustanowieniu nowoczesnego systemu edukacji położyć nacisk na wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia od najmłodszych lat.
Trzeba tak zreorganizować system kształcenia aby wszystkie działy administracji i gospodarki narodowej (edukacja, zdrowie, kultura fizyczna) wyposażyć w kadry posiadające wyspecjalizowaną wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zapewnić możliwość efektywnego wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
W dotychczasowej debacie nad Pomarańczową Księgą Lider otrzymał wiele bardzo interesujących materiałów, propozycji i wniosków. Pora teraz na ich zwięzłe zsumowanie w formie właśnie Wielopaku Decyzyjnego.
Zapraszamy do tego przedsięwzięcia wszystkich naszych czytelników i sympatyków.
Przypominamy naszą zasadę: Tylko to co zrobione zmienia rzeczywistość.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.