Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 7.2014 (283)
Lider 7.2014 (283) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Tuż przed wysłaniem tego numeru Lidera na serwer otrzymałem, od JM pana prof. dr hab. Andrzeja Mastalerza, Rektora AWF Warszawa, zaproszenie do objęcia patronatem medialnym „Ogólnopolskiej debaty o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce". W bardzo sympatycznym liście czytamy między innymi :
„Zainicjowana w 2012 roku ogólnopolska debata o edukacji fizycznej w Polsce skupiała w poprzednich latach ponad stuosobowe grona przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu, Ministerstw i agend państwowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, naukowców, sportowców, wychowawców fizycznych oraz przedsta- wicieli mediów. Osób, wśród których edukacja fizyczna, zdrowie i biologiczna jakość młodych polskich pokoleń budzą troskę i niepokój.
Źródłami wystarczająco uzasadniającymi obawy otaczające edukację fizyczną są:
> obserwowana w ostatnim trzydziestoleciu degradacja sprawności fizycznej młodych Polaków;
> szybko rosnące w polskiej populacji liczby dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością;
> "epidemia zwolnień" z lekcji wychowania fizycznego;
> brak podstawowej, systemowo gromadzonej wiedzy na temat efektywności szkolnego wychowania fizycznego a tym samym efektywności wydatkowania środków publicznych;
> brak obiektywnych i racjonalnych metod oceny jakości pracy nauczycieli wychowania fizycznego;
> obniżająca się jakość przygotowania kadr nauczycielskich czy wreszcie
> niska ranga edukacji fizycznej wśród czynników kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży ujawniana w postawach i opiniach wielu obywateli.
Misją corocznych, systematycznych spotkań jest uwrażliwienie społeczeństwa oraz organów państwa i samorządu na potrzebę troski o jakość procesu edukacji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wspomaganie i inspirowanie niezbędnych działań zmierzających do naprawy istniejącego stanu rzeczy. Pragniemy skupić wokół tej idei jak największe grono zainteresowanych osób. Mottem debaty jest wezwanie Jana Zamoyskiego sformułowane w Akcie Fundacyjnym Akademii Zamojskiej „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Wezwanie to jest dziś nadal aktualne i nic nie straciło ze swego znaczenia dla polskiego społeczeństwa. To, jaką będzie Polska za kilka i kilkadziesiąt lat leży dziś w dłoniach nas wszystkich.
Tegoroczne spotkanie Debaty jest już trzecim (z serii planowanych czterech). Serdecznie zapraszamy w mury Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 27 listopada 2014 roku, o godz. 10:00.
Lider z satysfakcją przyjmuje zaproszenie do patronatu medialnego. Postaramy się, jak zawsze wnieść do tej debaty nasze doświadczenie i pomysły. W pełni zgadzając się z wymienionymi w liście obawami dotyczącymi kondycji kultury fizycznej będziemy chcieli, realizując obowiązki wynikające z patronatu medialnego, skoncentrować się w szczególności na zbieraniu i przedstawianiu na naszych łamach pakietu praktycznych propozycji i rozwiązań (decyzji), które mogłyby realnie wpłynąć na niezbędne zmiany. Pisaliśmy już wiele na ten temat na naszych łamach a w szczególności w publikacjach dotyczących naszej inicjatywy opracowania „Pomarańczowej Księgi Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej” . Wkrótce na naszym wortalu www.lider.szs.pl i w kolejnych numerach Lidera zamieścimy konkretne propozycje i zaproszenie do internetowej debaty poprzedzającej listopadowe spotkanie.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.