Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 6.2014 (282)
Lider 6.2014 (282) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy
Lider ten poświęcony jest różnym aspektom przeszłości, której doświadczenia często zapominamy, przyszłości, którą często oglądamy przez mgłę doraźnych, krótkowzrocznych oczekiwań, a która wymaga głębszych namyśleń i przede wszystkim przygotowania przyszłych pokoleń do tego by ich los był lepszy od naszego a także by lepszość ta dotknęła w większym stopniu dziś wykluczonych, poniżanych, zagrożonych, cierpiących. Nauka i edukacja mają tu do spełnienia rolę najprzedniejszą. Nauka powinna odkrywać prawdy i prawa rządzące światem i człowiekiem a edukacja skutecznie przetwarzać te prawdy w umiejętność życia służącą człowiekowi. Każdemu człowiekowi.
Oczekiwać możemy, że XX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra odbywające się w dniach 23-25 czerwca 2014 w Zakopanem, które to przedsięwzięcie Lider z satysfakcją popularyzuje, choćby w małej cząstce te zamiary, o ile zechce, podejmie.
Od czasu do czasu słyszymy deklaracje i slogany o tym jak to dobre intencje i szlachetność ludzka kształtują obyczaje i mir społeczny, mając wpływ na samopoczucie i zdrowie. Wynikałoby z tych zapewnień, że człowiek za podstawę swej działalności przyjmuje dobro innych, powodzenie wszystkich i sprawiedliwość.
Ostatnie wybory dały jednak dobitne dowody na to, że te intencje i podstawy nie są bynajmniej dominujące, że w walce politycznej hasła dobra, sprawiedliwości, równych praw są często pustym sloganem mającym na celu zyskanie przychylności wyborców, prawdziwe zaś zamiary i cele są jak najbardziej osobiste, egoistyczne, dosiebne.
Oczywiście byłoby niewybaczalne uznanie tych tendencji za powszechne i dotyczące wszystkich. Jednak obserwacja dróg życiowych wielu polityków (i innych liderów) budzi niesmak, i wątpliwości czy tacy ludzie mogą podejmować trafne i skuteczne decyzje.
Wracając do Sympozjum pomyślałem sobie, że w sposobach pobudzania ludzkiej wrażliwości, co nazwać można właśnie edukacją, szukać trzeba wciąż nowych dróg, pamiętając o tym, że pedagogika i dydaktyka zajmując się tym „ jak” są równie ważne jak nauka o tym „co”. A może nauka zajmuje się tym co jest, pedagogika zaś tym jak ma być a tym co je łączy jest pytanie dlaczego jest tak jak jest a nie jest tak jak być powinno. A może wobec różnych niepowodzeń edukacyjnych trzeba szukać innej koncepcji.
Znajdujemy tu interesującą (moim zdaniem) analogię : Czerwcowy numer Scientific American (Świat Nauki) zatytułowany „Kryzys w fizyce” twierdzi, że jeżeli supersymetria się nie potwierdzi trzeba będzie szukać innej koncepcji wszechświata.
Do tej pory twierdzono, że Supersymetria tak bardzo jest atrakcyjna, że musi być prawdziwa.
Analogia może zaś polegać na tym, że sądzimy iż humanizm ludzki musi być prawdziwy, skoro tak bardzo nam się podoba. A może rację miał profesor Bogdan Suchodolski kiedy mówił o pedagogice tragicznej ?

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.