Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 5.2014 (281)
Lider 5.2014 (281) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Wszechstronnych związków pomiędzy szeroko rozumianym pokojem a jak najszerzej rozumianym zdrowiem udowadniać nie trzeba. Wobec różnych destabilizujących zagrożeń jakich wciąż współcześnie doświadczamy, pogłębianie wiedzy o tych zależnościach a szczególnie wyciąganie wniosków praktycznych jest konieczne, choć niełatwe.
Obserwując warszawskie, (jesień 2013 roku) spotkanie laureatów pokojowej nagrody Nobla, którego to spotkania inicjatorem był nasz noblista Lech Wałęsa, profesor Maciej Demel zauważył, że ten „wielki wyczyn Pana Prezydenta Lecha Wałęsy pięknie wpisuje się w rodzimą tradycję. W 1928 roku, w tejże Warszawie odbył się Światowy Kongres Pokoju o podobnym programie i analogicznym – stosownie do tego czasu – składzie osobowym. Inicjatorem i duszą Kongresu był doktor med. Józef Polak, pionier promocji zdrowia, a przy tym lider polskich pacyfistów z mocną pozycją na arenie światowej”... Tak oto, zauważa profesor, spotykają się pokolenia, a pamięć tych spotkań służy temu co najbliższe Wałęsowemu sercu, tj. zespoleniu patriotyzmu z uniwersalizmem”.
Pomyślałem wtedy, że warto poszukać merytorycznych, historycznych i emocjonalnych związków pomiędzy tymi wydarzeniami, przypominając, wydane w 1970 roku przez PZWL fundamentalne dzieło Macieja Demela : „W służbie Hygei i Syreny ; życie i dzieło doktora Józefa Polaka”. Obszerny fragment tej książki zamieszczam w tym numerze.
Na miarę moich skromnych możliwości redakcyjnych wybrałem też, korzystając z różnych źródeł, garść podstawowych informacji o jesiennym szczycie i samej idei Pokojowej Nagrody Nobla. Kiedy jednak zastanawiamy się nad biegiem spraw ludzkich uderzać musi równoległość impulsu dwu sił mających wpływ na ludzkie zachowania : natura i kultura. To bardzo fascynujący problem, chciałbym tej sprawie poświęcić niebawem specjalny numer Lidera, oczywiście jako głębokiego tła dla zdrowia.
Czy nasze ludzkie wojny, opiewane w sztuce, piękne bohaterstwem, poświęceniem, podczas których doskonalimy jednak technikę mordu - wojny, które tyle przynoszą cierpień, spełniają nakaz natury czy kultury ?
Byłoby zasadne aby śledząc związki pomiędzy kondycją zdrowotną człowieka (mając na uwadze bardzo szeroki wachlarz i uwarunkowania jak i nieprecyzyjność określenia : kondycja zdrowotna) a stanem pokoju między ludźmi (brak wojen, brak konfliktów, terroryzmu, poczucie bezpieczeństwa,) dochodzić zależności - jaki te oczekiwane stany mają wpływ na zdrowie. Czy rozwojowi człowieka jako gatunku sprzyjają bardziej ostre konflikty (prawa natury) powodujące selekcję i eliminowanie jednostek słabszych czy wypielęgnowany przez kulturę rozleniwiający stan pokoju. Mówi się czasem, że rywalizacja sportowa zastępuje konflikt wojenny. Wydaje mi się to wątpliwe.
Niedawno obchodziliśmy 90-lecie życia i dzieła profesora Macieja Demela, czemu poświęcony był specjalny numer Lidera (lipiec 2013, 270). Profesor otrzymał wówczas pamiątkową Jubileuszową Księgę z laudacjami od grona swych przyjaciół i uczniów. Profesor na część tych laudacji, hołdując ginącej już tradycji epistolograficznej, odpowiedział odręcznie pisanymi listami. Profesor Barbara Woynarowska, która była inicjatorem sporządzenia Księgi i która te listy w imieniu profesora wysyłała, udostępniła mi ich treść. Wydało nam się wtedy, że trzeba je koniecznie udostępnić szerszemu gronu, bowiem niezależnie od walorów wzorotwórczych, stylu komunikowania się, każdy z nich zawiera treści o znaczeniu ogólniejszym w zakresie spraw jakimi się profesor a my z nim się zajmujemy. Można podać bardzo wiele przykładów kiedy takie listy były ważnym źródłem informacji naukowej. Te kilka listów Macieja Demela – a nie znam współcześnie podobnego przykładu są jakąś cząstką takiej twórczości.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.