Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2014 - artykuły wstepne arrow Lider 1.2014 (277)
Lider 1.2014 (277) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Tuż przed rekonstrukcją Rządu pisałem w Liderze:
Ostatni dzwonek aby zasadniczo zmienić dotychczasowe priorytety państwa w zakresie kultury fizycznej.
Rzecz jasna miałem na myśli jej wszelkie prozdrowotne wartości a nie wyczyn.
Niestety żadne zmiany poza zmianą ministra nie nastąpiły. Jest jak było a nawet jakby nieco gorzej. Myśl zbudowania jeziorka na Kasprowym ilustruje determinacje co do zmian.
Niech więc dzwonek w tej sprawie dzwoni dalej. Niech rządzący wyciąganą wreszcie wnioski z licznych raportów i rekomendacji ludzi, którzy wiedzą o co chodzi i wykorzystają czas do najbliższych wyborów aby przygotować propo-zycje gruntownych zmian, które są konieczne. Przywołajmy na tę okoliczność fragmenty z wystąpienia Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego na konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta w lutym 2013 r.
"Jak wspierać zdrowie Polaków"
"Największą wartością każdego narodu jest zdrowie." Czyni to temat zdrowia publicznego ważną inicjatywą krajową, a kluczowym zagadnieniem jest pytanie o wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na długość życia i przyszłą kondycję państwa. Ogromny wpływ na jakość życia i zdrowie Polaków ma niedocenienie roli zdrowia publicznego, w tym przede wszystkim profilaktyki, promocji zdrowia i medycyny naprawczej. Aktualnie brakuje podejścia kompleksowego, obejmującego wszystkie te dziedziny. Dlatego tak niezwykle ważne jest zainicjowanie debaty publicznej na temat roli zdrowia publicznego oraz wypracowanie rekomendacji stwarzających Polakom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w zdrowotnych wyborach. Pragnę podkreślić, że do osiągnięcia tych celów powinny być wykorzystane wszystkie środki i metody stosowane w polityce społecznej i gospodarczej państwa, jest ono bowiem odpowiedzialne za tworzenie systemu prawa i warunków społeczno-ekonomicznych oddziałujących na procesy demograficzne....
Zjawiskiem niezwykle pozytywnym jest to, że Polacy coraz większą uwagę zwracają na te aspekty życia, które pozwalają zachować sprawność organizmu i zdrowie. Działania te trzeba wesprzeć poprzez skoordynowaną i skuteczną politykę państwa w obrębie zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne w tym ujęciu to edukacja, profilaktyka, promocja, bezpieczne zachowania. "Nasze zdrowie w naszych rękach" - powinno przestać być hasłem, a stać się materią żywą, zorganizowaną, finansowaną i podlegającą regulacjom ustawowym....
Należy również podkreślić znaczenie rodziny i szkoły w kształtowaniu nawyków i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa, a wychowywanie dla zdrowia jako jedno z ich najważniejszych zadań....
Myślę, że gdyby Pan Minister Biernat znał materiały z tej konferencji nie mógłby nie wziąć ich sobie do serca. A tak : jeziorko na Kasprowym...
Grożą nam wciąż trzy plagi : doraźność, prowizoryczność i spektakularność, które niczego nie naprawiając ani nie rozwiązując, mogą utrwalić dotychczasowy niebezpieczny dryf cywilizacyjny w tym zakresie. Nie rezygnujmy jednak. Zasadne byłoby, aby nie dokonując już teraz zbyt gwałtownych zmian rekonstrukcyjnych zaproponować nowemu Ministrowi aby w porozumieniu z gronem wybitnych ekspertów, w ciągu jednego roku przygotował pakiet konkretnych propozycji dotyczących niezbędnych zmian organizacyjnych i programowych w zakresie polityki prozdrowotnej, promocji zdrowia, kultury zdrowotnej, kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zmiany te powinny zapewnić realny wpływ państwa umożliwiający opanowanie niebezpiecznych trendów w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa i przygotować nas do nadchodzących wyzwań cywilizacyjnych w tym zakresie.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.