Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2013 - artykuły wstępne arrow Lider 9.2013 (273)
Lider 9.2013 (273) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy
Pracuję wciąż nad wątkami do Pomarańczowej Księgi – Po drodze inspiracji szukam u największych: „Praca by się zmartwychwstało” (Cyprian Norwid) i „Świat doczesny opiera się na kilku bardzo prostych ideach” (Józef Korzeniowski-Conrad).
Idea główna, cel jasny, nie owijany mgłą przymiotników, prostota, praca. Mozół. I pokora : „Patrząc wstecz, możemy napotkać wcześ-niejszych autorów naszych – oryginalnych, jak mniemamy – myśli, pomysłów, odkryć i wynalazków. Kto nie jest gotów na takie spotkanie, niech się nie ogląda za siebie”(Maciej Demel).
Powie przyjaciel : nie migaj się poetyką i filozofią, napisz to o co głównie chodzi, zacznij od tego co najważniejsze i opisz to w kilku zdaniach, potem postępuj po tej linii i niech cię nie kuszą manowce łatwych uogólnień, ani obfitość analiz i dociekań. Wiśta wio – łatwo powiedzieć !
Powie inny przyjaciel : ty nie opowiadaj jak się biega, po prostu biegaj – to już wypraktykowałem na dziesiątkach przebieganych maratonów. Wiem, ale nie jest łatwo - od opowiadania o tym co dobre i należne - przejść do czynienia dobrego i należnego. Ale : „Źle jest wiedzieć a nie czynić z tego użytku – nie praktykować. (Znowu Maciej Demel)
I wreszcie ostrzeże trzeci doświadczony życiem przyjaciel - nie staraj się uszczęśliwiać innych wbrew ich woli. To mnie nie przekonuje. Nie łapać za rękę samobójców ?. Na razie całkiem wstępnie z prac nad Pomarańczową Księgą zanotowałem potrzebę wyegzekwowania kilku decyzji:
-Sprawy zdrowia, edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i turystycznego dzieci i młodzieży należy w całości usytuować w resorcie Edukacji Narodowej, znacząco poszerzając jego zadania i kompetencje w tym zakresie, tworząc w MEN specjalistyczną formację pod nadzorem resortowego Wiceministra. Za nadrzędną uznać zasadę ścisłego związku edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego na wszystkich szczeblach.
- W Ministerstwie Sportu utrzymać i rozwijać zadania w zakresie sportu dzieci i młodzieży na zasadzie porozumienia pomiędzy MEN a MSiT oraz współpracy z SZS i Związkami Sportowymi.
- Zapewnić edukację zdrowotną od najmłodszych lat wg nowoczesnych standardów (ze szczególną ekspozycją aktywności fizycznej). Przyjąć plan stopniowego tworzenia odpowiednich warunków w tym zakresie (program, infrastruktura, wyposażenie szkół). Wykorzystać już istniejące dobre, a zupełnie nie realizowane pomysły: (Radosna szkoła, piłki edukacyjne – Edubal, dorobek w zakresie gier i zabaw ruchowych, edukacja metaboliczna (!) itp.). Uruchomić program podnoszenia kwalifikacji w zakresie edukacji zdrowotnej i aktywizacji ruchowej dzieci dla już pracujących nauczycieli nauczania początkowego z obowiązkiem doskonalenia zawodowego i wprowadzeniem systemu motywacyjnego. Równolegle zmieniać system studiów przygotowujących nauczycieli na ten szczebel edukacji.
-Zapewnić dzieciom i młodzieży (zgodnie z opinią specjalistów) systematyczną fachową opiekę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. -Konsekwentnie do ustaleń nowej podstawy programowej z 2008 r powierzającej nauczycielom wf realizację programów edukacji zdrowotnej – zapewnić możliwość (i obowiązek) ukończenia przez już pracujących nauczycieli wf studium edukacji zdrowotnej. Zastosować system motywujących preferencji (także finansowych) w tym zakresie. Równolegle zmieniać system studiów przygotowujących nauczycieli (edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne)
- Większość zadań można i należy już teraz, nie czekając na kolejne raporty i badania podjąć z wykorzystaniem istniejących możliwości prawnych. Powinno to stać się przedmiotem specjalnego międzyresortowego planu realizacyjnego pod auspicjami Rządu. Jednocześnie wszystkie ww. zadania powinny być, dla stworzenia należytej perspektywy i możliwości, uregulowane ustawowo (ustawa o organizacji administracji państwowej, o zdrowiu publicznym, edukacji, o kulturze fizycznej – tu koniecznie przywrócić właściwą hierarchię, zakłóconą niefortunną ustawą o sporcie. - Rozwinięciem – swego rodzaju mapą drogową takiego planu byłby szczegółowy raport o stanie zdrowia, edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.
Tworzenie takich raportów (jest taki rodzący się w bólach pomysł) to pożyteczna robota i nie należy jej deprecjonować ale trzeba pilnować aby wreszcie coś praktycznego z tego wynikało.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.