Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2013 - artykuły wstępne arrow Lider 8.2013 (272)
Lider 8.2013 (272) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy
Gdzieś w zakamarkach moich myśli i marzeń kołacze się niejasne, bardzo osobiste pragnienie : do końca życia nie być nikomu ciężarem ale wsparciem i pomocą i wreszcie umrzeć zdrowym. W marzeniu tym jest oczywista sprzeczność, bowiem człowiek zdrowy życiem się cieszy i umierać nie chce. Umieranie nie jest miłe, stąd rodzi się podejrzenie, że ktoś celowo tak świat urządził, końcowe lata czy dni obarczając cierpieniem, które życie obrzydza, często do tego stopnia, że wyzwala pragnienie odejścia. W kulturze utrwaliło się przekonanie o apokaliptycznym powiązaniu końcowego okresu życia z cierpieniem. Niektórzy filozofowie (raczej katoliccy) wymyślili nawet formułę: „cierpienie uszlachetnia”. Jestem zdania przeciwnego : cierpienie upadla, degraduje, niszczy. Stąd konkluzja, że eliminacja i ograniczenie cierpienia człowieka jest najważniejszym celem polityki społecznej i zdrowotnej.
Niesłusznie problemy te pozos-tawiamy filozofom i poetom, miast uczynić je naczelną sprawą i zadaniem państwa i jego struktur.
Mówimy już coraz częściej o tym aby wysunąć na czoło wszelkich rozważań (analizy, programy, strategie) długość „życia w zdrowiu” jako najważniejszej wytycznej i wskaźnika polityki zdrowia. Jest to ze wszech miar opłacalne z wielu powodów:
-Zwiększanie osobistego poczucia komfortu zdrowotnego jest wartością bezwzględną dla człowieka w każdym wieku. To oczywiste, że także dobre zdrowie, sprawność i samopoczucie człowieka starego są to wartości promieniujące i wszechstronnie skutkujące na otoczenie.
-Prowadzenie polityki prozdrowotnej z docelową wizją wydłużania życia w zdrowiu zmusza do wczesnej i całożyciowej edukacji zdrowotnej i lansowania zdrowego stylu życia od małego dziecka po późną starość. Promocja i profilaktyka powinny coraz bardziej stawać się głównymi zadaniami polityki zdrowotnej państwa i jego struktur.
-Decydujące i najbardziej widoczne znaczenie wydłużenia okresu „życia w zdrowiu„ ma wielkie bezpośrednie znaczenie dla osób starych, ale też skutkuje wszechstronnie dla rodziny, społeczeństwa i państwa mirem domowym, zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, znaczącą redukcją zadań służby zdrowia, ma wielki wpływ na rynek. Zdrowy stary człowiek nie jest obciążeniem, ale wsparciem dla otoczenia, przejmuje wiele wychowawczych i bieżących kłopotów środowiska. Rosnąca armia emerytów już nie jest zagrożeniem, jest ważnym czynnikiem stabilizacji społecznej.
-Mówi się czasem o obciążeniu państwa długo wypłacanymi emeryturami (nie pracuje a dostaje pieniądze). Pokutuje przekonanie o tym, że przekształcenia demograficzne polegające na zmianie proporcji wiekowych (więcej starych ludzi) są dla państwa a tym samym dla społeczeństwa i dla każdego z nas ciężarem. Można ten trend odwracać, z obaw czynić plan, narzekania zmienić w nadzieję. Parafrazując dość makabryczny żart rodem z minionego okresu „popierajcie partię czynem – umierajcie przed terminem”, zapisać jako „emerycie żyjąc długo i zdrowo, najlepiej służysz sobie, rodzinie i społeczeństwu”.
- Dłużej pobierana emerytura – to pieniądze ożywiające rynek, stanowią znaczący bodziec stymulujący przez popyt konsumpcyjny produkcję i zatrudnienie. Z praktyki wiemy jak istotnym wsparciem dla budżetów rodzinnych są emerytury, jak istotnie łagodzą problemy bezrobocia. Trochę z boku są kwestie wydłużenia wieku emerytalnego. Dla pełnego objaśnienia splotu tych spraw niezbędna jest całościowa analiza : wiek emerytalny, rynek pracy, modele konsumpcji. Kluczowym czynnikiem stabilizacji jest „długość życia w zdrowiu”. Zdrowy emeryt, nie tylko dokłada się do domowego budżetu, jest aktywnym opiekunem dla dzieci, zajmuje się różnymi pracami domowymi, jego samopoczucie istotnie stabilizuje stan grupowego zdrowia psychicznego.
-„Chora starość”, nie jest nieunikniona. „Zdrowa starość” jest wielką możliwością i szansą.
Mówiąc o zadaniach medycyny w kontekście pomocy osobom starym, zazwyczaj mamy na myśli klasyczne kwestie gerontologiczne : leczenie zachowawcze, rehabilitację i farmakologię, podczas gdy tak nikle korzystamy z najprostszego remedium - zdrowy styl życia jest najważniejszą możliwością ograniczania i eliminowania chorób i cierpień wieku starczego. Problemy te stawiam w rzędzie pierwszym przy pracah nad Pomarańczową Księgą Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej.

Zbigniew Cendrowski
Coraz bardziej stary Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.