Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2013 - artykuły wstępne arrow Lider 5.2013 (268)
Lider 5.2013 (268) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Blisko 5 miesięcy temu rozpoczęliśmy wspólną pracę nad Pomarańczową Księgą Promocji Zdrowia, Kultury Zdrowotnej i Fizycznej. Pisałem już wtedy i w toku prac nad Księgą utwierdziłem się w przekonaniu, że:
1) Nie należy dążyć do finalizacji prac nad Księgą jeżeli w ogóle takie przedsięwzięcie nadaje się do jakiegoś zakończenia. Problem jaki rozważamy ma charakter dynamiczny. Bardzo szybko pojawiają się i zmieniają warunki w jakich rozważamy cele. Równie ważne jest to wszystko co powiemy sobie „po drodze”, kiedy możemy sobie pozwolić na bardziej szczegółowe rozważania.
2)Kiedy analizujemy tego typu opracowania uderza ich podobna struktura, treści i ostatecznie podobne wnioski i zalecenia. Niezwykle trudno jest, wobec wielkiej mnogości rozlicznych opracowań o zbliżonym charakterze, nie ulec pokusie pójścia tradycyjnym szlakiem: epidemiologia, diagnoza, cytaty, rekomendacje. Tymczasem problem tkwi gdzie indziej : jak spowodować aby te słuszne, niezliczone rekomendacje, zalecenia i wnioski były realizowane. 3)Biorąc pod uwagę mnogość opracowań sporządzanych przez liczne grona wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, na zuchwalstwo i bezkrytycyzm wobec własnych możliwości zakrawa zamiar sporządzenia Księgi z nadzieją, że ma się cokolwiek nowego do powiedzenia. Wszelako kilka następujących okoliczności podtrzymuje mnie w tym zamiarze:
a.)Daleko występująca dezintegracja środowisk naukowych, która powoduje, że tak trudno łączyć wnioski z różnych dziedzin. Stąd niepełne wykorzystanie dorobku nauki. Przypomina to (zachowując odpowiednie proporcje) poszukiwania jedności pomiędzy teoriami względności a mechaniką kwantową
b.) Środowisko naukowe kultury fizycznej, które doskonale potrafi rozpoznać i określić podstawowe normy, zasady i konieczności dotyczące biologicznych i fizjologicznych potrzeb i występujących w tym zakresie zaniedbań, nie potrafi z dostateczną determinacją wprowadzić swych przedstawicieli „na salony” wielkiej nauki, by tam mogli skutecznie wprowadzić do kanonu zachowań skutecznych człowieka konieczność i potrzebę znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia jako źródła wszystkich innych powodzeń. Swoiste intelektualne lenistwo środowiska kultury fizycznej powoduje też dryf w stronę łatwiejszych i bardziej spektakularnych dziedzin jak sport wyczynowy, który coraz bardziej dominuje c.) Z drugiej strony nauki rozpatrujące cywilizacyjne uwarunkowania powodzenia człowieka nie potrafią skorzystać z dorobku nauk o kulturze fizycznej i wpisać do katalogu koniecznych działań także działań prozdrowotnych. Nauki te opanowała medycyna kliniczna, która odnosząc wielkie wąsko specjalistyczne sukcesy zapomniała o tym, że to jej przedstawiciele stworzyli podwaliny i sformułowali główne zasady zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
4) Zdezorientowane, niedostatecznie poinformowane i niezbyt zdeterminowane środowisko decydentów i polityków prowadzi na bazie takich niedostatków politykę spektakularnych działań powierzchownych co do środków i nikłych co do celów kampanii i akcji, które służą politykom (grzanie się w blasku olimpijskich medali) ale nie służą zdrowiu.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.