Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2013 - artykuły wstępne arrow Lider 4.2013 (267)
Lider 4.2013 (267) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Problemy zdrowia należy rozpatrywać w całej pełni fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego życia człowieka, w tym także zwracając uwagę także na te zagadnienia, które dotyczą części młodzieży a nawet jednostek. Istotnym mankamentem wszelkich dotychczasowych programów i planów prozdrowotnych jest ich sektorowość owocująca wybiórczą i selektywną koncentracją podmiotów wychowawczych na zajmowaniu się tymi grupami młodzieży, które dają gwarancje sukcesu wychowawczego z pomijaniem potrzeb grup nie spełniających takich warunków, dzieci mniej utalentowanych, z zaniedbanych środowisk, niepełnosprawnych, i czego jak się wydaje dotychczas zupełnie nie brano pod uwagę o innej orientacji seksualnej. Pedagogika światowa, w tym i polska ma wiele sukcesów wychowawczych, teoretycznie preferuje indywidualność i osobowość, z uwagą pochyla się nad słabszymi ale silniej akcentuje wybitność i talent. Często jest tak, że w codziennej praktyce „lepsi” sięgają po sukces na tle „słabszych”. Dla „lepszych” ”słabsi” to wdzięczne tło, ci mogą jednak czuć się poniżani i odsuwani co pogłębia ich odrzucenie. W wielkiej cywilizacyjnej konfrontacji kultury z naturą, neoliberalizm chętniej korzysta z naturalnych, tkwiących w każdym człowieku tendencji do rywalizacji, walki, chęci do eksponowania własnych sukcesów, lekceważeniu praw słabszych. Tego tak wyraźnie nie widać, ponieważ opinię, system wartości i ocen tworzą elity, które wyrosły na glebie „natury”. Ludzie władzy koncentrują się na problemach wylobbowanych przez silnych mniej lub wcale nie dostrzegają słabszych, innych..
Stoimy wobec dylematu jak pogodzić owe dwie główne siły (natura – kultura) i wykorzystać ich sprawczość dla rozwoju a jednocześnie nie zaniedbywać, co wynika z naszego człowieczeństwa, praw do godnego życia tych, którym z różnych powodów się nie udało, lub którzy nie mieszczą się w „normie”. Dodać należy, że norma w naturze jest absolutnie podporządkowana prawu : silniejszy przeżywa, słabszy ginie. W świecie ludzkim pełne wykorzystanie sił natury nie jest oczywiście możliwe, i ci którzy na tym opierają swe programy i plany szybko wkraczają pod hasłami wolności na ścieżkę nietolerancji, zniewalania a czasem zbrodni.
Tylko w bajce zły tygrys pożerający sarenki, zmienia się w dobrego tygrysa i odżywia się marchewką.
Na ten temat zacytujmy interesującą wypowiedź profesora Stefana Niesiołowskiego : ( GW 6.02)
„Dokarmianie ptaków i wszystkich zwie¬rząt jest dla nich przede wszystkim szkodliwe. Narusza podstawowe zasady ewolucji, zasadę selekcji, doboru naturalnego i przeżywania osob¬nika najbardziej przystosowanego, co prowa¬dzi do degeneracji, chorób i negatywnych zmian. Rozumiem, że z punktu widzenia wychowaw¬czego, dla dzieci, które uczą się pomocy słab¬szym, opiekuńczości, poznawania zwierząt i po¬lubienia ich, dokarmianie jest wartością i nie mam zamiaru prowadzić walki z tym zjawiskiem.
Ale nie ma to nic wspólnego z dobrem sa¬mych zwierząt, tylko raczej z dobrem ludzi. Zwie¬rzęta pełnią funkcję wychowawczą i pedago¬giczną. Im ostrzejsza, surowsza zima, tym ostrzej¬sza selekcja i przeżywanie najsilniejszych, naj¬zdrowszych, najbardziej genetycznie przysto¬sowanych osobników i one, wydając potomstwo, przekazując najlepsze geny następnym gene¬racjom, przyczyniają się do rozwoju i ekspan¬sji gatunku... W przyrodzie nie obowiązują zasady naszej ety¬ki i moralność, człowiek pod względem mo¬ralnym nie jest już zwierzęciem, chociaż oczy¬wiście od zwierząt (małp) pochodzi.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.