Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2013 - artykuły wstępne arrow Lider 1.2013 (264)
Lider 1.2013 (264) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Jednym z ważniejszych problemów okołozdrowotnych jest uzależnienie człowieka od różnego rodzaju stymulantów. Z dużym uproszczeniem można powiedzieć, że życie jest odpowiedzią na stały strumień bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. W zakresie rozważań na ten temat mieści się dorobek wielu nauk, ale wyobraźnia podpowiada nam, że sama istota życia, a szczególnie życia człowieka, nie jest do końca poznana. Niektórzy twierdzą, nie bez racji chyba, że ta tajemnica nie będzie poznana nigdy, bowiem narzędzia badawcze jakie wymyślił człowiek nie są w stanie zbadać skutecznie ich twórcy. Wiemy to także, że rozwój każdego gatunku w dużej mierze zależał od umiejętności adaptacyjnych do otaczających go warunków zewnętrznych. Od pewnego czasu, być może od 5 milionów lat wstecz, kiedy iskra świadomości wyróżniła człowieka ze świata zwierząt, gatunkowe przewagi człowieka zaczął wspierać nieznany czynnik w przyrodzie : świadomość, która stopniowo, w rosnącym trendzie wyzwalała człowieka z bezwzględnych praw ewolucji, których jedną z naczelnych zasad jest eliminacja słabszych. Przeciwstawiając się temu prawu, które każe ptasim rodzicom wyrzucić z gniazda najsłabsze pisklę, aby to silniejsze przeżyło, człowiek zaczął w coraz szerszym zakresie wykorzystywać zdolności swego mózgu do bezwzględnego chronienia każdego osobnika swego gatunku. To oczywiście odrębny i fascynujący problem : wojny, masowe mordy, eksterminacja, rasowe nienawiści itp., mogłyby świadczyć, że nie wyzwoliliśmy się do końca z objęć natury, która zakodowała w każdym organizmie tendencje do rywalizacji z unicestwianiem potencjalnych rywali do dóbr przez naturę oferowanych włącznie. W ten niepokojący, bo nie dońca rozeznany nurt wpisują się także inne problemy typowe dla naszego gatunku jak eugenika, eutanazja, interwencje genetyczne, aborcja i w końcu zapłodnienie in vitro. Pomieszanie w tej debacie wątków naukowych, religijnych i fundamentalizmów wynikających najczęściej ze zwykłej niewiedzy obraz zaciemnia. Zwolennicy skrajnych opcji chcą narzucenia swych racji na drodze narzędzi wymyślonych przez człowieka jakimi są prawo i przymus. Inni postępują drogą edukacji, przekonywania i perswazji. Obie opcje notują sukcesy i porażki. Każdy z ww. wątków wymaga oddzielnych rozważań choć wszystkie jako dotyczące tego samego podmiotu (człowiek) muszą jakoś się w tych poszukiwaniach integrować i wywodzić wspólne wnioski, bez oczekiwań jednak, że osiągnie się jakieś stanowcze rozstrzygnięcia. Na tak zarysowanym tle spraw ogólnych powracamy do kwestii stymulantów, by nie trzymając się nazbyt ściśle definicji, w pojęcie to wpisać w sensie pozytywnym wszystko to co człowiek robi (aktywność fizyczna, psychiczna, społeczna, odżywianie się, techniki i środki medyczne) dla swego rozwoju po najkorzystniejszej ścieżce. Zakładamy, że wszystko co człowiek robi w tym pakiecie jest dla niego korzystne. Triada : wiedza, motywacje, postępowanie tworzą pożądane modele zdrowego stylu życia. I dalej, także nie trzymając się najściślej definicji, zwrócimy uwagę na to, że wielu ludziom z bardzo różnych powodów takie proste środki i zachowania nie wystarczają. Brak wiedzy i motywacji, oraz wpływ środowiska tworzą coś w rodzaju odwróconej triady i mogą generować różne modele niezdrowego stylu życia. Będziemy tu mieli do czynienia z dwoma zjawiskami : zaniechania, kiedy człowiek nie robi tego co powinien dla podtrzymania zdrowia oraz sprzeniewierzania się uznanym zasadom i robienie tego czego robić nie należy. .Tak dochodzimy do problemu stymulantów, czyli nieco problem zawężając środków zastępczych, które mają wspomagać człowieka w jego trudnej drodze przez życie. O tym w następnych wstępach. Poddając takim rozważaniom różne wątki pracujemy nad Pomarańczową Księgą.

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.