Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 26 wrzesień 2023
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2012 - artykuły wstępne arrow Lider 11.2012 (261)
Lider 11.2012 (261) Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

W poprzednim numerze Lidera oraz na stronie www.lider.szs.pl ogłosiliśmy początek prac nad POMARAŃCZOWĄ KSIĘGĄ PROMOCJI ZDROWIA, KULTURY ZDROWOTNEJ I FIZYCZNEJ. Stoi przed nami niełatwe zadanie : jak najzwięźlej, ale nie pomijając ważnych problemów, zapisać wszystko co mieści się w pytaniu: Dlaczego nie jest tak jak być powinno.
W ogłoszonych materiałach nt. Księgi zapowiedziałem, że w kolejnym numerze Lidera (właśnie w tym który teraz państwo czytacie) ogłoszę listę wątków (problemów) które moim zdaniem mogłyby być przedmiotem zapisów w naszej Księdze. Tak też czynię, zastrzegając się, że jest to lista bardzo robocza, która będzie wciąż uzupełniana, weryfikowana i korygowana. Tu bardzo liczę na opinie i propozycje czytelników. Myślę, że stosunkowo prostą metodą pracy będzie poświęcenie poszczególnym wątkom specjalnych tekstów publikowanych w kolejnych numerach Lidera.
W numerze 260 pisałem (między innymi) o problemie potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych co mieściłoby się w obszerniejszym wątku relacji : jednostka, rodzina, społeczeństwo, państwo. Rzecz jasna problemu tego nie wymyśliłem ot tak sobie, jest on dość dobrze znany psychologom społecznym i socjologom, nieco mniej politykom i urzędnikom, co z kolei wiąże się z inną ważną konstatacją : władza to wiedza (Toffler). Zakres tematyki o jakiej chcemy mówić w naszej KSIĘDZE jest ogromny, zawiera wiele samodzielnych wątków, które powinniśmy ukazać we wzajemnej zależności, zaprzeczającej prawu matematycznemu, że dwa plus dwa to zawsze cztery - tu często jest pięć albo i więcej. Prawo to w dziedzinach społecznych oznacza, że należy łączyć działania edukacyjne, promocyjne, prozdrowotne, w jeden spójny system łączący wysiłki wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Pozwala to też lepiej wykorzystać inne znane prawo mini max, w którym dzięki zespoleniu wysiłków na osiągnięcie efektu potrzebny jest mniejszy wysiłek (zasada transferu). Najlepiej wyraża to uznana na arenie międzynarodowej i uporczywie lansowana na gruncie polskim przez Panią profesor Barbarę Woynarowską zasada kształtowania od najmłodszych lat UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH. Wg. definicji WHO są to umiejęt¬ności (zdolności), umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym skutecznie radzi sobie z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia. Termin ten odnosi się do umiejętności (kompetencji) psychospołecznych - osobistych, społecz¬nych, interpersonalnych, poznawczych, afektywnych, uniwersalnych a nie dotyczy „fizycznej" strony funkcjonowania człowieka (np. moto¬rycznych, pielęgnacji ciała), które proponuje się nazywać „umiejętnościami praktycznymi". Podejście ukierunkowane na rozwija-nie umiejętności życiowych (ang. life skills). powinno być ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży, promo¬cji zdrowia i działań profilaktycznych w szkole. Działania takie znalazły szczególnie miejsce w programie Szkół Promujących Zdrowie. Przedmiotem zapisu w naszej Księdze byłaby jednocześnie krytyczna opinia co do niedostatecznego wykorzystania tej zasady przy konstruowaniu programów edukacyjnych jak i rekomendacja zachęcająca do jej upowszechnienia w praktyce szkolnej i kształceniu kadr edukatorów zdrowotnych. Możliwości te zostały przybliżone przez wprowadzenie do programu szkolnego wychowania fizycznego (które mieści w sobie obecnie także edukację zdrowotną) zasadniczego celu jakim jest „przygotowanie do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność fizyczną”. W następnych numerach kolejne wątki. Zapraszam serdecznie czytelników, autorów i sympatyków Lidera do opisania innych wątków, które powinny ich zdaniem znaleźć się w naszej KSIĘDZE.

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.