Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 5/2011
Lider 5/2011 Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

W związku z beatyfikacja naszego Papieża Jana Pawła II, mnożą się komentarze i odwołania do Jego myśli i wskazań. Wraca, może w mniejszej skali, fala twórczych uniesień, które nam towarzyszyły podczas wszystkich pielgrzymek Jana Pawła do Ojczyzny, i które zaszczepiły w społecznej świadomości tak wielkie myśli jak „Nie lękajcie się i „ Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Wszechstronność i głębia: religijnej, społecznej i filozoficznej myśli Papieża powodują, że jest to wyjątkowo mocno bijące źródło dla wszelkich rozważań nad bytem, losem i przyszłością człowieka. Fakt, iż był On nie tylko wielkim Liderem Kościoła Katolickiego, ale także wybitnym myślicielem i filozofem powoduje, iż ze źródła tego mogą korzystać wszyscy : wierzący i niewierzący, ludzie nauki, filozofowie, politycy i ludzie prości. Są oczywiście i tacy, którzy niektórych Jego nauk i wskazań nie akceptują, a nawet je kwestionują. Mają do tego prawo i sam Papież niejednokrotnie, choć stanowczo, ale życzliwie spierał się ze swymi oponentami. Nie umniejsza to Jego wielkości i znaczenia dla świata i Polski.
Ogrom spuścizny papieskiej powoduje, że nie sposób jakimś jednym szkicem ogarnąć ich całości i doniosłości, nikt też, bez względu na światopogląd i wyznawany system wartości nie może tego dorobku zawłaszczać, jednoznacznie szufladkować czy wplatać jako argumenty do pognębiania przeciwników ideologicznych i politycznych. Jest to więc Papież wszystkich i każdy może znaleźć w tym co mówił, pisał i co robił znaczące inspiracje dla siebie.
Wielkość tej postaci przyzwala, aby w prezentowaniu Jego dorobku odwoływać się i sięgnąć do tego co Papież mówi jako wielki człowiek, filozof i myśliciel. To nam pozwala, za przykładem Papieża, rozmawiać z każdym i o wszystkim, co służy utrwalaniu w społecznej świadomości i praktyce takich ponadczasowych uniwersaliów jak miłość, dobro, wolność, sprawiedliwość, przebaczenie.
Każdy może więc, bez względu na światopogląd powiedzieć : Nasz Papież, Nasz Błogosławiony.
Papież bardzo często wypowiadał się na temat sportu jako ważnej, wychowawczej i zachęcającej do pracy nad sobą siły. O spotkania z Papieżem zabiegały – i skutecznie - wielkie i mniejsze korporacje sportowe. Papież siłą rzeczy podczas tych spotkań mówił słusznie i pięknie o sporcie, o wielkości pracy nad sobą, wysiłku i społecznej roli widowisk sportowych a także o wychowawczych funkcjach rywalizacji. To było powszechnie eksponowane i często wykorzystywane prze potężne lobby sportowe dla wzmocnienia prestiżu sportu i armii jego uczestników, organizatorów i kibiców. Już w mniejszej skali korzystano z tego co Papież zawsze przy okazji takich spotkań mówił o wypaczeniach i nieprawościach na jakie sport jest narażony, i których często jest nośnikiem. Papież będąc szczególnym kibicem sportu, nie był obojętny na inne wielkie walory aktywności człowieka służącej pomnażaniu zdrowia, sprawności fizycznej i duchowej, których owoce mają służyć każdemu i są wielką wartością społeczną. Wiele o tym mówił przy wszystkich możliwych okazjach.
Na tle tych rozważań uprawniona wydaje się uwaga, że za sprawą wybujałej i nadmiernie eksponowanej w ostatnich latach neoliberalnej tendencji rywalizacji i współzawodnictwa (nie mówię o deklaracjach - mówię o praktyce), ludzie sportu, skutecznie zawłaszczają obszary aktywności fizycznej człowieka, przedstawiając sport jako główną, nadrzędną i jedynie sprawczą siłę kultury fizycznej – zapominając o tym, że za ich przyczyną samo pojęcie kultury fizycznej ulega swoistej degradacji.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.