Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
Start arrow Cytaty, aforyzmy arrow Rok wydania 2011 - myśli arrow Lider 3/2011 - Henryk Grabowski o władzy, nauce, edukacji, wychoŹwaniu i innych sprawach
Lider 3/2011 - Henryk Grabowski o władzy, nauce, edukacji, wycho¬waniu i innych sprawach Drukuj E-mail
Lider 3/2011 - Henryk Grabowski o władzy, nauce, edukacji, wycho¬waniu i innych sprawach
  • Wspólną cechą polityków, niezależnie od ustroju, jest potrze¬ba wykazania się osiągnięciami w trakcie własnej kadencji.
  • Miernoty moralne i intelektualne szkalują i opluwają za¬wsze lepszych od siebie. Nigdy odwrotnie.
  • Władzę można mieć dzięki autorytetowi, ale nie moż¬na mieć autorytetu dzięki władzy.
  • Ludzie twórczy bywają uciążliwi w kontaktach społecz¬nych, Starajmy się być dla nich tolerancyjni. Świat im wię¬cej zawdzięcza niż ukontentowanym zjadaczom chleba.
  • Głupota nie polega na tym, że się czegoś nie rozumie, lecz na przeświadczeniu, że to czego się nie rozumie, nie istnieje.
  • Z naszym skromnym wkładem do światowej nauki i sztu¬ki jak gdyby pogodziliśmy się, a z niepowodzeń w sporcie robimy narodową tragedie.
  • Powinnością pracownika naukowo-dydaktycznego jest mówienie i pisanie tylko o tym, co wie - nawet jeśli się myli - a nie o tym w co wierzy
  • Sport nie może sprostać oczekiwaniom społecznym w za¬kresie promocji zdrowia publicznego. Wychowanie fizycz¬ne nie może zaspokoić społecznego zapotrzebowania na sukces sportowy.
  • Sprawność - jako kategoria fizjologiczna - zależy głównie od intensywności treningu. Motywacja zaś - w sensie psychicznej potrzeby - od klimatu społecznego, w jakim ten trening przebiega.
  • Nie znam przykładów aspołecznych, agresywnych lub autodestrukcyjnych zachowań, które najpierw pojawiły się wśród młodzieży, a dopiero później przeniknęły do świata dorosłych. Zawsze jest odwrotnie.

Wybrane z książki Kultura Fizyczna i Edukacja - Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Henrykowi Grabowskiemu w 75 rocznicę urodzin (red. Matrian Bukowiec)

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.