Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 4/2011
Lider 4/2011 Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Na stronie internetowej Lidera uruchomiliśmy nowy niezwykle ważny dział pod nazwą: Strategie, Programy, Plany, Raporty. Ścieżka dostępowa: Bank wszystkich tekstów lidera.
Zamieszczamy w nim różne ważne dokumenty, opracowane przez zespoły najwybitniejszych ekspertów międzynarodowych i krajowych, dotyczące najważniejszych problemów edukacji, zdrowia i kultury fizycznej. Przybierają one różną formę : Raportów, Programów, Ustaw, Rozporządzeń, Wytycznych, Opinii, Zaleceń. Ich decydentami są międzynarodowe instytucje : ONZ, WHO, Unia Europejska, Instytuty i towarzystwa naukowe oraz krajowe : Sejm, Rząd, Resorty, Instytuty Naukowe itp. Adresatami zaś są zarówno podmioty państwowe, samorządowe i stowarzyszeniowe, odpowiedzialne za realizację polityki zdrowotnej, a także wszyscy inni, którzy w różnym zakresie jako funkcjonariusze i wolontariusze uczestniczą w procesach ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, krzewienia kultury fizycznej. Powstanie takich dokumentów poprzedza, często wieloletni, proces badań, analiz i ocen, są więc one dokumentami wysokiej wiarygodności i prezentują najnowsze trendy w zakresie wiedzy merytorycznej i prawnej.
W codziennej działalności tysięcy osób i instytucji, zajmujących się problemami edukacji, zdrowia i kultury fizycznej, podejmuje się wciąż ważne decyzje, dla których niezbędna jest stosowna wiedza o przyczynach różnych zjawisk, a także możliwościach i zasadach skutecznego postępowania.
Wiedza zawarta w tych dokumentach, jest ważna dla licznej rzeszy pracowników nauki, a w szczególności dla osób opracowujących różne programy i plany, podejmujących ważne decyzje, piszących prace licencjackie i magisterskie, prowadzących działalność badawczą i dydaktyczną, uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych. Nietrudno jest dostrzec, że w tej niezwykle ważnej pracy znajomość głównych źródeł wiedzy : fachowych publikacji, wyników badań i głównych dokumentów prawnych i programowych ma duże znaczenie.
Nie znaczy to oczywiście, że w dokumentach, które prezentujemy, każdy znajdzie bezpośrednie informacje i wskazówki. Chodzi raczej o to, że znajomość, choćby ogólna tych dokumentów, może znacząco wpływać na jakość naszych ocen i decyzji w każdym zakresie. Na otwarcie takiego działu zdecydowałem się też i z innego bardziej prozaicznego powodu. Otóż od pewnego czasu wzrasta znacząco liczba maili jakie otrzymuję od różnych osób z prośbą o różne materiały niezbędne dla prac naukowych i opracowywania programów i planów. Okazało się przy okazji, że wyszukanie w internecie takich materiałów nie jest proste, choćby dlatego, że strony www są budowane autorsko i trzeba się za każdym razem uczyć na nowo wyszukiwania materiałów, a wielu dokumentów tam po prostu nie ma. Dla czytelnika ważne jest też, aby można było stosunkowo łatwo przetwarzać materiał, który nas interesuje (kopiowanie, cytowanie wybranych fragmentów a więc dostępność w dogodnym formacie word)
Wiele osób także po prostu nie wie, że jakiś dokument, zawierający istotne dla sprawy informacje i regulacje istnieje.
Publikowanie takich dokumentów i przyznawanie im wysokiej rangi, nie oznacza, iż mamy do tego typu literatury stosunek bezkrytyczny. Uważni obserwatorzy życia codziennego zauważą pewnie znaczne rozbieżności jakie dzielą zawarte w tych materiałach wskazania a ich realizacje. Niektóre dokumenty obarczone są też nadmiernie doraźnymi potrzebami polityki. Nie bądźmy jednak nazbyt krytyczni. Za Św. Augustynem powtarzamy „ Weź to i czytaj” . Kto nie czyta nie wie.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.