Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 2/2011
Lider 2/2011 Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy 1.11.

Kiedy postrzegałem taki bezczelny szyld na sklepiku : Zioła, prochy, dopalacze - miałem ochotę po prostu zdemolować tę budę. Nie miałbym też nic przeciwko temu, aby agresywne zachowania stadionowych kiboli zwróciły się przeciwko takim handlarzom śmierci. Trzeba wyjątkowo odrażającej moralności, aby prowadzić taki interes. I dodajmy wywoływać takie agresywne postawy o jakiej piszę.
Kiedy podnosi się alarm w sprawie narkotyków wszelkiej maści, natychmiast odzywają się głosy : dlaczego toleruje się, albo nie walczy tak zaciekle z innymi rodzajami uzależnień : alkoholem, nikotyną, a idąc dalej z takimi, które wprost (lekomania, obżarstwo) lub pośrednio (bezruch) w jakimś ostatecznym rachunku także prowadzą do uszczerbku na zdrowia. Przyznając pewne racje takim głosom, należy jednak stanowczo stwierdzić, że jakieś uchybienie w jednej sprawie w niczym nie usprawiedliwia uchybień w innych. Ponadto we wszystkich tych uzależnieniach prowadzona jest, z różnym skutkiem co prawda, zacięta walka.
Specjaliści coraz częściej mówią o potrzebie prowadzenia działań wychowawczych sięgających do głębi środowisk, w których wzrastają nasze dzieci : rodzin, placówek edukacyjnych i środowisk rówieśniczych.
Mamy niestety powierzchowne, płytkie oceny i diagnozy tych środowisk i ich możliwości wychowawczych. Każdy, kto dobrze zna współczesną młodzież, jej egzystencjalne niepokoje, napięcia i problemy, wie dobrze, że przeniknięcie do jej myśli i prawdziwych nastrojów jest niezwykle trudne a jeszcze trudniejsze jest ich korygowanie.
Wszelkie oceny i diagnozy są powierzchowne i nie są w stanie przewidzieć erupcji niepożądanych zachowań. To jest jak wulkan – kiedy wybuchnie nie wiadomo, wiadomo jednak, że w każdej chwili wybuchnąć może.
Po stanowczych działaniach władz w sprawie dopalaczy (gratulujemy, pochwalamy), odezwały się głosy różnych polityków, którzy wybrzydzają : a to, że za późno, a to, że niezgodnie z prawem itp. itd. Odezwali się też producenci i handlarze, zapowiadający odwołania od bezprawnych ich zdaniem decyzji o zamykaniu sklepów. Decyzja Premiera, który mówił o potrzebie natychmiastowych działań, nawet „na granicy prawa” spotkała się na szczęście z powszechnym aplauzem.
O tym jak trafne i potrzebne były to działania świadczy powszechne poparcie społeczeństwa dla tych działań, sięgające ponad 90%.
Myślę, że tak jednomyślny sprzeciw społeczny wobec stosowania dopalaczy daje podstawę do oczekiwania, aby wspólnym wysiłkiem budować i utrwalać i wzmacniać prawnie taki system wartości, który wyraźnie wskazuje zachowania, które szkodzą zdrowiu i te, które zdrowiu służą i umacniają je.
Musi powstać system społecznej dezaprobaty dla zachowań nagannych, system w którym zakazy, kary i represje są poprzedzane edukacją i wychowaniem : w rodzinie i szkole. W systemie tym prawo pisane musi wspierać społeczny sprzeciw, musi też tworzyć klimat, w którym wszelkie działania prozdrowotne powinny mieć pozytywne konotacje, a działania i zachowania temu przeciwne powinny być dyskryminowane. Za podstawę do wszelkich ocen poprawności wszelkich działań powinny być brane pod uwagę opinie ludzi nauki i specjalistów.
Uważam za bardzo trafne wskazanie systemu SANEPID jako wyposażonego w odpowiednie kompetencje do bezwzględnego ścigania wykroczeń.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.