Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
niedziela, 17 październik 2021
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2011 - artykuły wstępne arrow Lider 1/2011
Lider 1/2011 Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

W konsultacjach międzyresortowych krążył, w ostatniej dekadzie grudnia 2010, niezwykle interesujący dokument: Strategia Rozwoju Kraju 2011-2020 opracowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Interesującym faktem jest to, że do konsultacji tego dokumentu zaproszone zostały liczne resorty, ale pośród nich nie ma Ministerstwa Sportu i Turystyki a w ślad za tym przedstawicieli środowiska naukowego kultury fizycznej. Widocznie uznano, że problemy, którymi ten resort się zajmuje, nie są w strategii na tyle ważne, aby się nimi zajmować. W istocie, próżno by szukać w Strategii jakiejkolwiek wzmianki o tym, że kardynalnym warunkiem zdrowia jest całożyciowa, wysoka i systematyczna aktywność fizyczna.
Trudno się zresztą takim pominięciom dziwić, skoro już w pracach nad dwoma tak istotnymi dokumentami strategicznymi, stanowiącymi podstawę do opracowania Strategii tj. Narodowy Program Foresight Polska 2020 opracowanym w Polskiej Akademii Nauk i Polska 2030 – Wyzwania Rozwojowe, autorstwa zespołu doradców Premiera, nie było przedstawicieli środowiska kultury fizycznej. Odnosi się wrażenie, że zarówno MSiT jak i elita nauk o kulturze fizycznej jakoś się z taką eliminacja godzi.
Nie ulega wątpliwości, że awanse cywilizacyjne i umacnianie naszej pomyślności w Europie i Świecie, o czym się w „Strategii” mówi, są wprost zależne od dzielności fizycznej, psychicznej i intelektualnej młodych pokoleń, przy założeniu, że zależności te są podtrzymywane przez całe życie. Nasze społeczeństwo jest hipokinetyczne. Zaledwie kilka procent osób dorosłych uprawia jakieś formy ruchu w wymiarze biologicznie niezbędnym. Szerząca się epidemia chorób cywilizacyjnych jest skutkiem powszechnego niehigienicznego trybu życia nas wszystkich (niewłaściwe odżywianie się, powszechność nałogu palenia tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, nieumiejętność ograniczania ujemnych skutków dystresu, nade wszystko zaś, brak aktywności ruchowej i unikanie wysiłków fizycznych). Wszyscy zajmujący się problemami zdrowia dzieci i młodzieży wskazują, że jedną z głównych przyczyn nienajlepszego ich stanu zdrowia, a także złych rokowań odnoszących się do przyszłości, jest niedostatek ruchu. Dla znacznej części dzieci i młodzieży wychowanie fizyczne i sport szkolny nie są atrakcyjne, ponieważ z różnych przyczyn, nie mogą one doszukać się w tym co się im proponuje w tym zakresie żadnej satysfakcji, możliwości wyróżnienia się, zdobycia uznania w oczach rówieśników, nauczycieli, rodziców. Kariera sportowa jest tylko jednym i ograniczonym warunkiem takich satysfakcji. Naturalna potrzeba ruchu stymulowana genetycznie, jeżeli nie jest wsparta satysfakcjonującymi doznaniami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi wygasa i zanika. Jeżeli nasz wgląd w zdrowie dzieci i młodzieży poszerzymy na wszystkie równoprawne i ważne obszary zdrowia (zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne), to analizując wymier¬ne, ale niezwykle ważne aspekty zdrowia jak samopoczucie, stopień akceptacji swej pozycji w społeczeństwie, satysfakcja z osiągnięć, zachowania patologiczne, odporność na doraźne pokusy wspomaga¬nia, itp. sytuacja okaże się jeszcze bar¬dziej złożona i mniej optymistyczna, Specjaliści sygnalizują, że powoli, ale systematycznie, wskutek ogólnie niezdro¬wego stylu życia, pojawiają się inne za¬grożenia głęboko zakłócające prawidłowy rozwój i jakość życia. Pominięcie w „Strategii” tak ważnego czynnika zdrowia jakim jest systematyczna aktywność fizyczna, jest „strategicznym” błędem. Trudno się zresztą temu dziwić – skoro ponad 90% społeczeństwa jest pod tym względem analfabetyczna, można z dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że wśród analfabetów fizycznych znajduje się większość tych, którzy taką strategię piszą. Trudno fachowo zajmować się tym o czym się z własnego doświadczenia nie wie. Grający w piłkę Premier choć jest przykładem chwalebnym, jak widać wiosny nie czyni. Do problematyki „Strategii” jeszcze powrócimy.


Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.