Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start
Uruchamiamy nowy dział : Strategie, Programy, Plany, Raporty Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy
Będziemy w nowym dziale zamieszczać różne ważne dokumenty opracowane przez zespoły najwybitniejszych ekspertów międzynarodowych i krajowych a następnie przyjmowane w formie dokumentów najwyższej rangi : międzynarodowych i krajowych, dotyczących najważniejszych problemów zdrowotnych.
Ścieżka dostępowa do tego działu : www.lider.szs.pl > bank wszystkich tekstów Lidera > dział 7 > Strategie, Programy, Plany, Raporty.

Drodzy czytelnicy
Na naszej stronie w otwieramy nowy niezwykle ważny dział pod nazwą : Strategie, Programy, Plany, Raporty.
Będziemy w nim zamieszczać różne ważne dokumenty opracowane przez zespoły najwybitniejszych ekspertów międzynarodowych i krajowych, a następnie przyjmowane w formie najwyższej rangi dokumentów międzynarodowych i krajowych, dotyczących najważniejszych problemów zdrowotnych. Przybierają one formę różnej rangi : Raportów, Programów, Ustaw, Rozporządzeń, Wytycznych, Opinii, Zaleceń. Ich decydentami są różne międzynarodowe instytucje jak ONZ, WHO, Unia Europejska, Instytuty i towarzystwa naukowe oraz krajowe : Sejm, Rząd, Resorty, Instytuty Naukowe itp. Adresatami zaś są zarówno podmioty państwowe, samorządowe i stowarzyszeniowe, odpowiedzialne za realizację polityki zdrowotnej, a także wszyscy inni, którzy w różnym zakresie jako funkcjonariusze i wolontariusze uczestniczą w procesach ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, krzewienia kultury fizycznej. Powstanie takich dokumentów poprzedza, często wieloletni, proces badań, analiz i ocen, są więc one dokumentami wysokiej rangi wiarygodności i najnowszej wiedzy o potrzebach współczesnych społeczeństw.
Dlaczego postanowiliśmy uruchomić taki dział ?
Otóż w codziennej działalności tysięcy osób i instytucji, zajmujących się problemami zdrowia podejmuje się wciąż różne ważne decyzje, do których niezbędna jest stosowna wiedza o przyczynach różnych zjawisk, a także możliwościach i zasadach skutecznego postępowania . Wiedza zawarta w tych dokumentach jest ważna dla licznej rzeszy pracowników nauki a w szczególności dla osób opracowujących różne programy i plany, podejmujących ważne decyzje, piszących prace licencjackie i magisterskie, prowadzących działalność badawczą i dydaktyczną, uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych. Nietrudno jest dostrzec, że w tej niezwykle ważnej pracy znajomość głównych źródeł wiedzy : fachowych publikacji, wyników badań i głównych dokumentów prawnych i programowych ma duże znaczenie.
Trafność decyzji i umiejętność postępowania zależy od wiedzy opartej o dorobek nauki. Tymczasem obserwujemy nader często, że nasze działania są często zasadzane na spłyconej i powierzchownej znajomości rzeczy, fałszywych stereotypach i uproszczonych obiegowych opiniach nie potwierdzonych przez naukę.
Nie znaczy to oczywiście, że w dokumentach, które będziemy prezentować, każdy znajdzie bezpośrednie informacje i wskazówki. Chodzi raczej o to, że znajomość, choćby ogólna tych dokumentów, może znacząco wpływać na jakość naszych ocen i decyzji w każdym zakresie. Na otwarcie takiego działu zdecydowałem się też i z innego bardziej prozaicznego powodu. Otóż od pewnego czasu wzrasta znacząco liczba maili jakie otrzymuję od różnych osób z prośbą o pomoc bibliograficzną. Proszą mnie więc nasi czytelnicy o różne materiały niezbędne dla prac naukowych i opracowywania różnych programów i planów. W tych prośbach często są prośby o materiały i dokumenty WHO, UE i nasze krajowe programy. Okazało się przy okazji, że wyszukanie w internecie takich materiałów nie jest proste, choćby dlatego, że każda strona www. jest budowana autorsko i trzeba się za każdym razem uczyć na nowo wyszukiwania materiałów, a wielu dokumentów tam po prostu nie ma. Dla czytelnika ważne jest też, aby można było stosunkowo łatwo przetwarzać materiał, który nas interesuje (kopiowanie, cytowanie wybranych fragmentów itp.).
Tymczasem poszukiwane materiały są dla mniej wytrawnych internautów po prostu niedostępne.
Wiele osób także po prostu nie wie, że jakiś dokument, zawierający istotne dla sprawy informacje i regulacje istnieje. Publikowanie takich dokumentów i przyznawanie im wysokiej rangi, nie oznacza automatycznie, iż mamy do tego typu literatury stosunek bezkrytyczny. Uważni obserwatorzy życia codziennego zauważą pewnie znaczne rozbieżności jakie dzielą zawarte w tych materiałach wskazania a ich realizacje. Niektóre dokumenty obarczone są też nadmiernie doraźnymi potrzebami polityki. Nie bądźmy jednak nazbyt krytyczni. Za Św. Augustynem powtarzamy „ Weź to i czytaj” . Kto nie czyta nie wie.
Podejmując zadanie ułatwienia dostępu do takich materiałów źródłowych, udało mię się zgromadzić wstępnie ponad 100 różnych, wielkiej wagi dokumentów. Większość z nich jest w formatach trudnych do operacyjnego wykorzystywania. Każdy z tych dokumentów jest więc przetwarzany na dostępny format word i zawieszany na naszej stronie. Oczywiście jest to praca obliczona na wiele miesięcy, na razie zamieszczamy pierwszy pakiet materiałów, następne będą zamieszczane w miarę opracowywania. Dla przykładu przeformatowanie pakietu Skonsolidowanych Traktatów o Unii Europejskiej zajęło mi blisko trzy tygodnie pracy. Kolejne dokumenty w miarę ich opracowywania będą w naszym dziale „zawieszane”.
Dział będzie także systematycznie uzupełniany o najnowsze dokumenty. Chętnie skorzystam też z propozycji i wniosków naszych czytelników.
Serdecznie pozdrawiam

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny Lidera


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.