Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2010 (artykuły wstępne) arrow Lider 4/2010
Lider 4/2010 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Kontynuujemy wielce dla nas zaszczytne dzieło : wspólnych wydań Lidera ze szkołami wyższymi (Do tej pory wydaliśmy wspólnie Lidery z AH Pułtusk, AWF Poznań, AWF Kraków, AWF Warszawa).Gościmy tym razem (lub raczej jesteśmy goszczeni) w wielce zasłużonej dla kultury fizycznej uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego z Wrocławia. Lider ma tu wielu przyjaciół i współpracowników, którzy pisali i piszą znakomite teksty dla naszego miesięcznika. Z wieloma z nich robiliśmy różne praktyczne i pożyteczne działania (lansowanie programu piłek edukacyjnych "Eduball, wywiadówki z promocji zdrowia, wspólne opracowywanie programów, organizowanie konkursu na programy realizacji nowej podstawy programowej.) Radziliśmy się też wielokrotnie gdy mieliśmy jakieś wątpliwości. Zawsze byłem w tych kontaktach pod wrażeniem fachowości, rzetelności i rozległości intelektualnych zainteresowań moich interlokutorów. To też zachęciło mnie do wypowiedzenia paru uwag - postronnego obserwatora na temat znaczenia relacji władze - elita intelektualna. Uwagi będą mieli charakter ogólny choć wywiedzione są z praktycznego doświadczenia. Refleksje z tych kontaktów i spotkań są zawsze ciekawe i kształcące. Jestem zawsze pełen atencji i szacunku, z elementami zazdrości, kiedy obserwuję jak młodzi ludzie uporczywie i konsekwentnie pną się po kolejnych szczeblach kariery prowadza badania, wykładają, piszą fachowe artykuły i książki, doktoryzuje się, habilitują i wreszcie stają na szczytach akademickiej nauki, obejmują odpowiedzialne funkcje. Czasem na tym ich droga zmienia się ze wspinającej na poziomą. Jedni więc idą droga rozwoju wertykalnego dbając o funkcje inni preferują rozwój horyzontalny doskonaląc wiedzę właśnie horyzonty, tworząc twardy trzon polskiej nauki, dbając o jej poziom, honor i cześć. Rozwijają i wzmacniają paradygmat polskiej kultury fizycznej. Ważni są ci, którzy umiejętnie łączą oba rodzaje rozwoju. W nich nadzieja, że polska kultura fizyczna skutecznie obroni się przed zakusami jej deprecjacji i potrafi nie tylko skutecznie dawać wkład w nauki o człowieku, ale także znajdować sposoby na motywowanie społeczeństwa do czynnego uprawiania kultury fizycznej. Szkoły wyższe wychowania fizycznego, w tym głównie Akademie mają do spełnienia wielka misję promowania zdrowia środkami kultury fizycznej. Często mówimy : środowisko naukowe kultury fizycznej. Chciałbym tej wspaniałej uczelni życzyć by przybrała sobie za patrona człowieka wielkiej miary i zasług. Życzę jej wreszcie by za pomocą władz i z poparciem społeczeństwa wykorzystując wspaniałe tereny szybko i z pożytkiem rozbudowywała swoje zaplecze, obiekty i urządzenia służące nie tylko studentom, ale także społeczeństwu. Pewna część tych zawsze dobrze się zapowiadających ludzi nauki i wychowawców Uderzający jest kontrast jakiego doznajemy, kiedy o jakieś sprawie rozmawiamy z przedstawicielami władzy i przedstawicielami nauki.


Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
lider3000@poczta.onet.pl

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.