Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2009 (artykuły wstępne) arrow Lider 10/2009
Lider 10/2009 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Ukazał się niezwykle interesujący i potrzebny Raport Polska 2030. Pozwala on na tak nam potrzebne powiązanie najeżonej kłopotami i niedoborami teraźniejszości z dość odległą (20 lat) ale wyraźnie zarysowaną i oczekiwaną wizją poprawy i satysfakcjonującym postępem w podstawowych parametrach gospodarczych i społecznych.

"Mamy dobrze przygotować się do wyzwań, które przynosi nowe stulecie... Raportem Polska 2030 otwieramy publiczną debatę na temat naszej przyszłości" powiedział Premier Donald Tusk.

Interesującym punktem odniesienia jest informacja, że w okresie ostatnich 20 lat "Nominalna wartość PKB powiększyła się 10 - krotnie a siła nabywcza polskich wynagrodzeń wzrosła 16 - krotnie".

Z pewnością powtórzenie w liczbach porównawczych takiego efektu nie będzie możliwe, wyczerpaliśmy bowiem większość prostych rezerw postępu, teraz trzeba postawić na czynniki wzrostu bardziej złożone i trudniejsze, wymagające większej wiedzy, kwalifikacji i zmian mentalnych.

Raport trzeba przeczytać i to w miarę dość dokładnie, co może być zamiarem zgoła heroicznym biorąc pod uwagę, że ma on blisko 400 stron i składa się z ogromnej ilości ważnych, ale i szczegółowych informacji i danych, bez znajomości których trudno odnieść się do idei i sensu dokumentu.

Nas naturalnie najbardziej interesuje to, czy w Raporcie znajdujemy dostatecznie wyrazisty sygnał rozumienia przez autorów problemów zdrowotnych i czy uznają oni stan zdrowia i sprawności za ważnych czynnik zwiększający indywidualne i zbiorowe możliwości awansu.

Uważna, choć siłą rzeczy, mając na uwadze ogrom informacji, niedość wnikliwa lektura nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Można jedynie poczynić parę uwag wstępnych zastrzegając sobie, co właśnie czynię, prawo do dalszej dyskusji.

W Raporcie nigdzie wprost nie powiedziano, że zdrowe i sprawne fizycznie społeczeństwo, zwielokrotnia swe szanse dobrobytu i awansu cywilizacyjnego.

Autorzy piszą co prawda o zdrowiu dość dużo, ale z punkty widzenia epidemiologii, medycyny klinicznej, dostępności do usług medycznych, sprawności służby zdrowia niedostatecznie biorąc pod uwagę tak ważne problemy jak promocja zdrowia, profilaktyka i zdrowy styl życia. Zawarta w Raporcie konstatacja, że : "Przeciętna niska oczekiwana długość życia wynika przede wszystkim z uwarunkowań związanych z trybem życia, a w szczególności z nadmiernego korzystania z używek" jest bardzo enigmatyczna.

Myślę, że nie wynika to z niedoceniania tych zagadnień, ile z pewnej bezradności i niewiedzy jak tego typu zadania PPP (promocja, profilaktyka, prewencja) należy zapisywać i realizować w strategii państwa. Mamy tu do czynienia z tendencją, aby problemy te odsyłać do sfery wolności człowieka i jego zachowań indywidualnych i potrzeb prywatnych.. Państwo nie może oczywiście dekretować jak mamy się zachowywać, ale może i powinno planować różne działania, które takie zachowania wywołują, umożliwiają i do nich zachęcają przez system edukacji, uprawnień, możliwości, premiowanie. Jeżeli więc w Raporcie mówi się dużo i słusznie o potrzebie różnych zmian to mogłoby to, jak sądzę, odnosić się też do zmian dotychczasowego podejścia i systemu w strategii motywowania i zachęcania ogółu obywateli do pożądanych zachowań prozdrowotnych.

Raport nie jest oczywiście programem, ten zapewne dopiero na jego bazie powstanie.

Wydaje się, tego dokładnie nie wiem, że Raport pisali ludzie młodzi. Są odważni i śmiali w ocenach, analizach i propozycjach rozwiązań, być może dlatego, że nie znają jeszcze dostatecznie goryczy niespełnionych wizji. Czy możemy mieć do nich o to pretensję ? Bynajmniej. Do nich bowiem należy nadchodzący świat i oni będą beneficjentami swych raportów i programów. Niektóre wątki tych problemów kontynuuję w numerze 11.09


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.