Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
środa, 30 listopada 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2009 (artykuły wstępne) arrow Lider 7-8/2009
Lider 7-8/2009 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Obok różnych ważnych spraw jakie podejmowaliśmy na łamach Lidera w ostatnim okresie, szczególnie dwie absorbowały nas w stopniu najwyższym : Problematyka nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej oraz projekt ustawy o sporcie. Rozstrzygnięcia bowiem w obszarze tych uregulowań mają dla kultury fizycznej znaczenie fundamentalne.

Podstawie poświęciliśmy całkowicie dwa numery Lidera : 11.2008 i 3.2009. W każdym numerze zamieszczamy kolejne teksty na ten temat - głównie są to projekty szkolnych programów opracowywane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Trwa bardzo ożywiona praca wdrożeniowa : odbywają się liczne konferencje, warsztaty i wygląda na to, że szkoły będą w miarę gotowe do rozpoczęcia praktycznej realizacji podstawy - od 1 września 2009 w klasach pierwszych SP i Gimnazjach a pewna liczba szkół pewno zechce wdrożyć podstawę od razu we wszystkich klasach - na co Rozporządzenie MEN zezwala. Na stronach internetowych MEN można znaleźć komplet materiałów dotyczących nowej podstawy. Kiedy ten Lider dotrze do szkół dostaną one już zapewne tom 8 serii wydawniczej MEN napisany przez autorów podstawy, zawierający komentarze i wskazówki realizacyjne. Przy tej okazji, gwoli sprawiedliwości, chciałbym podkreślić, że aczkolwiek jako autorzy tomu wymienieni są wszyscy członkowie zespołu to jego głównymi twórcami jest znakomita trójka prof. Barbara Woynarowska, prof. Tomasz Frołowicz i mgr Ewa Czerska. Pozostali wspierali ich swoimi uwagami. Oczywiście różne materiały nt. podstawy będziemy w dalszym ciagu publikowali.

Sprawa druga dotyczyła i dotyczy wciąż, bowiem sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta, kontrowersyjnego projektu ustawy o sporcie autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Toczy się ożywiona dyskusja, w której ludzie nauki wyrazili dość jednolicie swój niepokój i sprzeciw, wyrażony dobitnie, niejako w imieniu całego środowiska naukowego kultury fizycznej stanowiskiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wielu wybitnych przedstawicieli środowiska wyraziło też swoją opinię na ten temat w artykułach i tekstach nadesłanych do Redakcji. Ponieważ większość materiałów źródłowych a przede wszystkim sam projekt i uzasadnienie do niego oraz teksty innych ustaw, które miałyby z wprowadzeniem tej ustawy tracić swą moc. (dotychczasowa ustawa o kulturze fizycznej oraz ustawa o sporcie kwalifikowanym) są powszechnie znane i można je pozyskać z zasobów internetowych, postanowiliśmy, niejako relacjonując efekty dotychczasowej debaty, opublikować jedynie wybrane materiały tj. Stanowisko Komitetu PAN, stanowisko ZG SZS oraz artykuły autorskie dwu wybitnych przedstawicieli profesury : Henryka Grabowskiego i Zygmunta Jaworskiego. Obaj od lat poświęcają się teoretycznym i prawnym aspektom kultury fizycznej i ich głos można uznać za reprezentatywny. Wydaje się też, że rzecz nie dotyczy wyłącznie samego, niefortunnego projektu ustawy. Od lat bowiem obserwujemy jak różne gremia, na szczęście mało liczne, choć czasem władcze, dokonują w imię bliżej nam nieznanych ideałów deprecjacji kultury fizycznej usiłując sprowadzić jej wielokulturowy wymiar do sportu. Teksty obu profesorów dostatecznie zjawisko to objaśniają.

Uważamy za konieczne, aby sprawa ta, niezależnie od losów wspomnianego projektu, była poddana powszechnej i gruntownej ale niespiesznej debacie całego środowiska naukowego kultury fizycznej, co spełniałoby marzenie - życzenie profesora Macieja Demela, który w swej wydanej niedawno książeczce "Repetycje" pisze :

"Chciałbym także, aby wzrastała spójność naszego środowiska. Tę zaś osiąga się poprzez świadomą aprobatę wspólnego paradygmatu - idei głównej - co z kolei wymaga powszechnego śledzenia kanonu literatury z naszej dziedziny, tj. dzieł o najwyższym poziomie uogólnienia" Czyż pojęcie: "kultura fizyczna częścią kultury narodowej" nie jest takim paradygmatem ?


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.