Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2009 (artykuły wstępne) arrow Lider 6/2009
Lider 6/2009 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Znaczna część naszych ideałów wychowawczych pochodzi z innych czasów. Jest tu podobnie jak z techniką. Studenci uczą się na starociach technicznych i tak naprawdę dopiero w "życiu" uczą się tego co jest naprawdę. Tak więc typowym zjawiskiem jest nienadążanie edukacji za postępem. Można czasem odnieść wrażenie, że podobnie jest z praktyką edukacyjną i wychowawczą. Tu sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona. O ile bowiem dość łatwo możemy stwierdzić, że urządzenie techniczne na jakim uczą się studenci (uczniowie) już jest z nowoczesnej produkcji (badań) wycofane to znacznie trudniej jest stwierdzić jaki dystans istnieje pomiędzy aktualną potrzebą wychowawczą a stosowaną metodą (metoda jako transmisja wiedzy, postaw, zachowań)- dystans który sprawia, że edukacja i wychowanie są skuteczne to znaczy osiągamy jakieś oczekiwane cele. Tu sprawa komplikuje się jeszcze bardziej bo może powstać w wielu wypadkach uzasadniona wątpliwość, czy oczekiwane cele są prawidłowo formułowane. Chodzi np. o to czy formułowane przez dorosłych cele są zgodne z koniecznymi trendami czy nie są przypadkiem bardziej odzwierciadleniem naszych (dorosłych) myśli o tym jak powinno być a co mierzymy naszymi doświadczeniami (spełnionymi bądź niespełnionymi). Jest to więc wielkie tarcie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Tarcie które jest zresztą polem wielkich dysursów filozoficznych.

Takie myśli nachodzą szczególnie wtedy gdy widzimy jak narastają sprzeczności pomiędzy obrazem szkoły surowej ale skutecznie edukującej i wychowującej - obraz jaki wielu z nas nosi w swym sercu. Szkoły w której byli wspaniali mistrzowie wychowania , o których mówimy, że tak skutecznie przygotowali nas do życia. Często zapominamy dziś, że była to szkoła naszej młodości, marzeń i uniesień. Często chcemy właśnie dziś takiej właśnie szkoły. Mamy tu do czynienia z efektem który nazywam efektem kombatanckim : "Dajcie mi młodzież, a ja jej powiem jak to było i jak powinno być i to ich przekona" . Nasza młodość i dorosłe życie (roczniki 20-40) upływały w atmosferze walki o sprawy podstawowe, w których wolność była często dobrem nieznanym ale tak pożądanym. Zdobywanie wiedzy było czasem drogą do wolności, która nadeszła później

Rozwój i postęp, obok zmian korzystnych, dotyczących przede wszystkim ekonomii i techniki poprawiających warunki życia, niosą ze sobą wiele długofalowych procesów negatywnych odnoszących się przede wszystkim do szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej. Poprawie warunków życia towarzyszą niekorzystne zmiany w jego stylu (niedostatek ruchu, wadliwe odżywianie się, skłonność do używek). Rozwój i postęp przyjmują też coraz częściej formy ostrej rywalizacji we wszystkich niemal dziedzinach życia. Ci, którzy wygrywają, zwycięstwa swe osiągają z reguły na drodze wyczerpującej i stresującej pracy. Przegrywających zaś (tu są wszyscy bezrobotni, mniej predysponowani do walki, gorzej wyposażeni przez naturę i środowisko) jest z reguły znacznie więcej i stanowią potencjalną populację podatną na choroby cywilizacyjne. Wszystkie te procesy (czasem mówi się o nich "wyścig szczurów") szczególnie ostro przebiegają w krajach takich jak Polska, które starają się za wszelką cenę gonić kraje znacznie bogatsze.

Tak stan rzeczy sprzyja utrwalaniu się neoliberalnej filozofii i praktyce społecznej, wg której państwo (jako globalna forma organizacji społeczeństwa) czuje się odpowiedzialne za niektóre wybrane dziedziny życia, większość z nich pozostawiając w sferze osobistych zainteresowań i odpowiedzialności indywidualnej. Szczególnie wrażliwe na taki punkt widzenia są populacje i osoby, które nie z własnego zaniedbania przegrywają i stanowią tło dla tych którym się powiodło. Segregacja i nierówności w zakresie tak podstawowego dobra jak godziwie wynagradzana praca oraz wynikający z niej dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, są między innymi cechami neoliberalnych koncepcji.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.