Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 26 wrzesień 2023
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2008 - artykuły wstępne arrow nr specjalny
nr specjalny Drukuj E-mail
Nr 212 2008 Kraków

Drodzy czytelnicy

Kontynuując pomysł zacieśnienia współpracy z "kuźniami kadr" kultury fizycznej - Akademiami Wychowania Fizycznego, Lider tym razem zawędrował do Krakowa. Spotkał się tu z życzliwą chęcią takiej współpracy, co zaowocowało, dzięki akceptacji JM rektorów Janusza Zdebskieg i Klimka oraz redaktorskim wysiłkom Pana profesora Henryka Grabowskiego, imponującym zestawem autorów i znakomitymi artykułami. Nasi czytelnicy otrzymują numer, zawierający wiele najnowszych informacji z różnych dziedzin nauk o kulturze fizycznej i praktycznych jej zastosowań.

Numer jest sponsorowany, za co serdeczne dzięki, przez Ministerstwo Sportu, co oznaczałoby trafną potrzebę wskazywania przez centralę na to, jak ważnym źródłem wiedzy i propozycji nie tylko teoretycznych ale i praktycznych są szkoły wyższe, i kształcenie przez nie przyszłych wychowawców : nauczycieli i trenerów. Kiedy mówimy o potrzebie doskonalenia tej pracy, mamy na uwadze fakt, że AWF Kraków ma w tym dziele znakomite rezultaty. Ten numer Lidera zawiera jedynie fragment tych osiągnięć i dorobku.

Większość Akademii Wychowania Fizycznego ma swojego wielkiego patrona, do którego wielkości i doniosłej roli w historii odwołuje się w swych programach wychowawczych. Ma więc Warszawa za patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gdańsk Jędrzeja Śniadeckiego, Poznań Eugeniusza Piaseckiego a za to Kraków ma aż dwóch : Patronem formalnym jest Bronisław Czech, nie tylko wielki sportowiec olimpijczyk, trener i wychowawca ale także wpisany w bohaterską historię walki, cierpień i martyrologii narodu. I patron drugi mniej oficjalny, ale mocno wpisujący się w etos Uczelni : wielki pedagog, lekarz, społecznik Dr Henryk Jordan. Historia sprawiła, że obie te postacie, tak żywe w naszej pamięci, często przez nas przywoływane, reprezentują dwie strony, dwa oblicza kultury fizycznej : edukację zdrowotną i fizyczna oraz sport. W obu tych przypadkach postacie te swą wielkością wykraczają poza wąskie ramy praktycyzmu i koniukturalnej separacji idei. W obu tych postaciach te dwie wielkie dziedziny ludzkiej ekspresji : wychowanie fizyczne i sport, łączą się w harmonijną całość, żadna z nich nie dominuje drugiej, obie są ważne, wzajemnie się przenikają, uzupełniają i inspirują. Są jak cały człowiek, niepodzielne i tylko razem tworzą kulturę. To wielka szansa, dodajmy skrzętnie przez uczelnię wykorzystywana, aby reprezentowane przez tych dwu wielkich ludzi kultury fizycznej wartości, legły u podstaw systemu wychowania przyszłych wychowawców : liderów kultury fizycznej. Myślę, że ta udana kompilacja wartości reprezentowanych przez obie wielkie postacie może być ostrzeżeniem przed ostatnio lansowanymi, płytkimi i pospiesznymi deklaracjami, że nie ma już kultury fizycznej a ma ją zastąpić rzekomo bardziej współczesne pojęcie sport. Zajmuję się tymi sprawami w innym miejscu, tu jedynie podkreślam potrzebę, tak dobrze przez Kraków czynioną, obrony tezy, że kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, pojęciem na tyle pojemnym, że mieszczą się nim wszystkie nurty zabiegów : fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych o godność człowieka, udane życie.

Dziękujemy wszystkim autorom a nade wszystko naszemu profesorowi, Henrykowi Grabowskiemu, autorowi stałych esejów w Liderze : "Zdaniem profesora", który zgodził się, by tym razem Jego zdanie miało wymiar całego numeru.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.