Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2009 (artykuły wstępne) arrow Lider 3/2009
Lider 3/2009 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Z najwyższym uznaniem należy ocenić Inicjatywę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty i Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk" zorganizowania konkursu na programy wychowania fizycznego pod hasłem :

Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej.

Inicjatywa taka najlepiej służyć może wdrożeniu edukacyjnej reformy programowej, która szczególnie w wychowaniu fizycznym ma zamiary śmiałe i dalekosiężne, choć trudne i wymagające znacznego wysiłku wszystkich zainteresowanych : nauczycieli wf, dyrektorów szkół i samorządów.

Zainteresowanie konkursem przekroczyło wszelkie oczekiwania. Mimo krótkich terminów nadesłano ponad 30 niezwykle interesujących prac. W wielu przypadkach jest to twórcze i nowatorskie wykorzystanie nowej podstawy dla opracowania nowoczesnych programów wf. Nie będę oczywiście opracowań tych opisywał, ani tym bardziej ich oceniał czy recenzował, bo pisali je wybitni znawcy problemu, doświadczeni i znani z nowatorskich rozwiązań nauczyciele wychowania fizycznego, wyposażeni często w dodatkowe kwalifikacje z dziedzin pokrewnych. W większości są znani redakcji, bo już poprzednio publikowali swe prace na naszych łamach. Najlepiej je po prostu przeczytać i wykorzystać do opracowania własnych programów z dostosowaniem do własnych warunków i możliwości Przestrzegałbym też różnych purystów i formalistów, aby nie tropili w tych pracach różnych odstępstw od „litery” nowej podstawy, bo choć wielu autorów takie odstępstwa czyni, kierując się własnym doświadczeniem i wiedzą, wolałbym odstępstwa te nazwać twórczą interpretacją – takie właśnie podejście broni system edukacji od skostnienia i tworzy podwaliny pod dalsze reformy.

W numerze tym, sponsorowanym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski zamieszczamy komunikat z prac komisji konkursowej oraz siedem nagrodzonych prac. Ze względu na wielką wartość wszystkich nadesłanych na konkurs programów, Lider będzie je zamieszczał w swych kolejnych numerach.

Autorom prac, organizatorom i sponsorom konkursu serdecznie gratulujemy.

Zachęcamy inne regiony do podejmowania podobnych inicjatyw. Lider będzie chętnie w tych przedsięwzięciach uczestniczył i wspierał je.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.