Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2009 (artykuły wstępne) arrow Lider 1/2009
Lider 1/2009 Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Poszukiwania najskuteczniejszego modelu szkolnej kultury fizycznej są stałym elementem debaty o powinnościach systemu edukacji. Skręca się tu kilka nurtów. Jeden z nich dotyczy podstawowej kwestii cywilizacyjnej : roli, możliwości i powinności szkoły w przygotowaniu młodzieży do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność fizyczną. Ta bowiem ponad wszelką wątpliwość leży u podstaw wszelkiego powodzenia narodowego. Nie tylko może mieć wpływ na wydłużenie życia, ale na uczynienie tego życia atrakcyjniejszym i wolnym od cierpień. Ludzie zdrowsi i sprawniejsi nie będą wydłużać kolejek do coraz bardziej niewydolnego systemu opieki medycznej. Dla zorientowanych w sytuacji nie ulega też wątpliwości, że największe możliwości prozdrowotne tkwią w systematycznej aktywności fizycznej. Jednak mimo, iż nauka dowodzi niezbicie, że aktywność ta jest jednym z podstawowych warunków zachowania zdrowia i sprawności przez całe życie, a te stanowią z kolei elementarną podstawę wszelkiego powodzenia i szczęścia, wiedza ta nie jest należycie wykorzystywana w praktyce. Mamy społeczeństwo hipokinetyczne i stan ten wydaje się pogłębiać. Nie znaleźliśmy jak dotąd skutecznej metody motywowania ludzi do czegoś tak pożytecznego jak ruch i wysiłek fizyczny i „oni wciąż nie chcą chcieć”.

Zawsze kiedy mamy do czynienia z jakimś powszechnym zaniedbaniem czy zjawiskami negatywnymi dotyczącymi całego społeczeństwa i pytamy o przyczynę takiego stanu rzeczy, myśli i oczy wszystkich zwracają się ku szkole i tej skłonni jesteśmy przypisywać wszelkie niedostatki w edukacji społeczeństwa.

Oczywiście tak jednoznaczne postawienie sprawy nie jest sprawiedliwe. Jest też nieracjonalne. Nie można bowiem szkoły, borykającej się z rozlicznymi kłopotami obciążać wszystkimi problemami wychowawczymi. Ale prawdą jest też, że szkoła, choć nie może wszystkiego, może jednak dostatecznie dużo, aby podejmować wszelkie możliwe działania reformatorskie zmierzające do zwiększenia wychowawczych wpływów na przygotowanie swych absolwentów do „całożyciowej” troski o zdrowie i sprawność fizyczną.

Taki zamysł przyświecał Ministerstwu Edukacji Narodowej, które podjęło pracę nad nową podstawą programową, w której sprawy wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej zostały podjęte szczególnie wszechstronnie i nowatorsko.

Trwają obecnie intensywne prace wdrożeniowe. Podejmowane są różne inicjatywy popularyzacji nowej podstawy, odbywają się liczne warsztaty i konferencje, podczas których poszukiwane są wspólnie z dyrektorami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego najlepsze metody realizacji nowej podstawy.

Niezwykle interesującą inicjatywę podjęto w tym zakresie w województwie Dolnośląskim, o czym możemy przeczytać w specjalnym numerze Lidera (Numer 3.09)

Jak wiadomo Pani Minister podpisała już Rozporządzenie o podstawach programowych. Można je znaleźć na stronie internetowej MEN.

Chciałbym, komunikując o tym uprzedzić, że niektóre zapisy z podstawy wychowania fizycznego zostały przeniesione do innych aktów prawnych, które są obecnie w końcowej fazie przygotowań. Zapisy o fakultetach znajdą się w znowelizowanym Rozporządzeniu MEN "W sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego" a podane w dotychczasowych wersjach podstawy zapisy o liczbie godzin w Rozporządzeniu o planach zajęć. Wolelibyśmy co prawda aby wszystko było razem ale prawnicy i specjaliści z różnych ciał legislacyjnych mają tu ostatnie słowo i pewno mają rację, choć nam pachnie to czasem nazbyt zachowawczym konserwatyzmem - tak czy siak miejmy nadzieję, że nic się po drodze nie zgubi.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.