Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
Start arrow Cytaty, aforyzmy arrow Rok wydania 2008 - myśli arrow Lider 4/2008 - myśli
Lider 4/2008 - myśli Drukuj E-mail

Uwagi Eugeniusza Piaseckiego o kulturze fizycznej, w szczególności o wartościach gier i zabaw ruchowych

1. Każdy nauczyciel winien by zacząć nauczanie zabaw i gier od zbadania ludowej tradycji regionalnej w tym zakresie

2. Gry danego narodu posiadają swoiste, jemu właściwe cechy i są jego niezaprzeczalną własnością w stopniu nie mniejszym, jak ubiór, zdobnictwo, obyczaje, język, a nawet fizyczne właściwości rasy

3. Jesteśmy narodem posiadającym piękną i bogatą tradycję we wszystkich działach kultury. Mało jednak mamy skłonności do badania tej tradycji, a najmniej bodaj – do pielęgnowania tych elementów, które dadzą się pogodzić z wymaganiami życia nowoczesnego.

4. Zabawa to nie tylko ujście dla nadmiaru energii […]. Rola zabawy daleko jest szerszą. U dziecka i młodzieńca popęd do niej jest kardynalnym warunkiem rozwoju fizycznego, moralnego i umysłowego.

5. Młodość – to okres zabawy. Bez niej nie dałaby się ona pomyśleć i nie spełniałaby swej roli nie tylko u człowieka, lecz i u wyższych zwierząt.

6. W wieku dojrzałym nie kończy się zadanie rozrywki. Pożądanie jej słabnie, lecz nie ustaje i znów nie jest czem innem, jak wskazówką przyrody, że nam zabawa nie przestała być potrzebną.

7. Zapadłe w warsztacie lub biurze płuca przypominają sobie przy grze na murawie, że niegdyś głębiej oddychały

8. Nie wystarczy wskrzeszać to, co było, lecz należy rozwijać i udoskonalać, dostosowywać do dzisiejszych potrzeb i warunków oraz do wymagań, jakie stawia postęp wiedzy.

9. Częstokroć ludowa zabawa, w wiekowym współżyciu z duszą dziecka, daleko doskonalej przystosowała się do niej niż wiele pouczających pomysłów nauczycieli

10.Szlachetny entuzjasta de Coubertin, wskrzesiciel olimpizmu dawno już wziął z niemi rozbrat, zawiódłszy się zupełnie w swej nadziei ratunku widowisk sportowych od komercjalizacji

Rezygnując z kultywowanego od 15 lat przywileju wyboru myśli, poprosiłem Małgosię Bronikowską o sporządzenie takiego wyboru z dzieł różnych Eugeniusza Piaseckiego. I proszę jak to pięknie wyszło..


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.