Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2008 - artykuły wstępne arrow Lider 9/2008 - artykuły wstępne
Lider 9/2008 - artykuły wstępne Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Jeśli architekt, z braku wiedzy lub zaniedbania, popełnia pomyłkę, w wyniku której zdarza się katastrofa, jest za to potępiany i karany. Decydent wysokiego szczebla, który wskutek niewiedzy, albo ulegania populistycznym powierzchownym opiniom, podejmuje błędne decyzje, bagatelizuje ważne problemy, może powodować wielokrotnie większe skutki negatywne niż pomyłki architekta.

Wiele naszych nieszczęść i niepowodzeń wynika z tego, że postępujemy niezgodnie z uznaną wiedzą. Po to natura dała wszystkim rozum, jednym większy, innym mniejszy, aby czynić z tego dobrodziejstwa właściwy użytek. Cała trudność w tym, aby ci, którym rozum przydzielono jakby w większej ilości, byli należycie eksploatowani, aby wytwory ich pracy służyły wszystkim. Kiedy sprawujący władzę potrafią bez osobistych zahamowań sięgać po zasoby intelektualne tkwiące w nie swoich głowach, stają się katalizatorami wiedzy zgromadzonej w umysłach inteligencji.

W praktyce mamy czynienia z dwoma podejściami, które można dowoli ilustrować przykładami z historii najbliższej, od góry do dołu.

Podejście pierwsze racjonalne : Słuchamy tego co mówi inteligencja, bo na ogół mówi ona rzeczy mądre, chociaż nie zawsze miłe. Wtedy inteligencja jest z nami, a my jesteśmy coraz mądrzejsi. Tu nie stawia się pytania : Czy inteligencja jest za nami czy przeciw nam ? Samo takie pytanie jest z gruntu rzeczy nieinteligentne. Nasuwa się nieuchronnie myśl : potrafimy szanować inteligencję, bo sami jesteśmy inteligentni. Jesteśmy z tej samej gliny.

Podejście drugie instrumentalne : Chcemy aby inteligencja słuchała i akceptowała wyłącznie to co mówimy i robimy, a ponieważ zdarza nam się robić różne głupstwa, często inteligencja nas nie akceptuje, a co gorsza krytykuje. Tego nie potrafimy znieść, dzielimy i epitetujemy inteligencję. Inteligentni, to ci którzy nas popierają. A ponieważ nie umiemy słuchać ludzi mądrych, sami stajemy się coraz głupsi. Także i tu nasuwa się nieuchronnie podobna uwaga : nie cierpimy inteligencji bo sami jesteśmy mało inteligentni.

I choć jak powiedział poeta : "I znaleźli się filozofowie, którzy udowodnili to co powiedzieli władcy", to z reguły słuchanie inteligencji jest dla władzy ( i dla wszystkich) opłacalne. Ludzie mądrzy mówią jak być powinno i często doradzają jak to zrobić i co będzie jak tego czy owego nie zrobimy. To co mówią i proponują to nie są na ogół rzeczy łatwe, a dla niektórych nazbyt zawiłe, niezrozumiałe i odległe. Tak więc wielu rzeczy, które proponują ludzie mądrzy się nie robi, a ludzi tych wyklucza z grona doradców, kwestionuje ich opinie i propozycje i to jest właśnie postępowanie instrumentalne.

Nie wszystko co proponuje inteligencja można i należy zrobić i zrobić natychmiast - to oczywiste. Nie można jednak prowadzić sporu o fakty i wyniki badań, można natomiast wprost powiedzieć, że to zrobimy teraz, to trochę później a tamto jeszcze później. Uzgadniać ranking spraw i strategię decyzji. I to jest postępowanie racjonalne.

Pisze profesor J. Staniszkis : "Istnieją w Polsce środowiska in­teligenckie, które mają nawyk wypowia­dania się w ważnych dla kraju sprawach. Wystarczy wskazać im poważne forum, gdzie będzie można wypracować strate­gię, którą rzeczywiście podejmą potem ko­lejne rządy. To ludzi przyciągnie"..... "Dramat polskiej polityki polega na tym, że kolejne rządy nie sięgają po gotowe rozwiązania, dobrze znane ekspertom z róż­nych dziedzin, tylko za każdym razem pró­bują wymyślić całkiem nowe. W między­czasie dawno zgromadzona na ten temat wiedza się marnuje, a eksperci komuni­kują się z politykami poprzez media."("Polska" 27.02.08)


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.