Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2008 - artykuły wstępne arrow Lider 7-8/2008 - artykuły wstępne
Lider 7-8/2008 - artykuły wstępne Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Chciałbym w tym wstępie zająć się problemami programowymi Szkolnego Związku Sportowego, co ma związek ze zbliżającym się (grudzień 2008) kolejnym, już XIV Zjazdem Związku.

To właśnie raz na cztery lata podczas kampanii sprawozdawczo wyborczej i na Zjeździe podejmujemy obok spraw dotyczących codziennej działalności różne kwestie o znaczeniu strategicznym. Zadajemy sobie pytania o miejsce i rolę SZS, o to czy to co robimy - robimy dobrze, ale i o to, czy nie powinniśmy robić takich rzeczy, których nie robimy.

Wyjściem do takich pytań jest konieczność uwzględniania dynamicznych zmian jakie zachodzą w naszej rzeczywistości. Zmiany to rozległe, bardzo dynamiczne i kto w porę ich nie zauważy może zostać z tyłu i powiększać grono malkontentów.

Nie wdając się w szczegóły zajmijmy się tymi sprawami, które mogą wynikać z reformy programowej jaka dokonuje się w systemie edukacji narodowej a która w znacznym zakresie dotyka spraw zdrowia (edukacji zdrowotnej) i wychowania fizycznego.

Aktywność w podjęciu wynikających stąd zadań może wyprowadzić SZS poza ograniczony krąg zadań organizacji systemu współzawodnictwa sportowego i wykonywania w tym zakresie zleceń administracji. Ukształtowany i dodajmy - akceptowany przez nas system pozostawia niezwykle mały margines na inicjatywę i pomysłowość własną aktywu.

Uważna lektura dotychczas opublikowanych materiałów i informacji dotyczących podjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy programowej pozwala zarysować dla SZS możliwość podjęcia nowych (starych - nowych) zadań

Ponieważ prace dotyczące reformy (dodajmy bardzo intensywne) trwają i nie jest znany ich kształt ostateczny to czytając już ogłoszone materiały(www.reformaprogramowa.men.gov.pl) możemy przewidywać, że SZS mógłby znacząco zwiększyć swój zakres zainteresowań i działań w trzech conajmniej obszarach : 1. Zwiększenia uczestnictwa SZS w realizacji zadań edukacji zdrowotnej i lansowaniu zdrowego stylu życia. Nie chodzi o to abyśmy brali się za bezpośrednią realizacje programu edukacji zdrowotnej. Ale powinniśmy intensywnie włączać się w takim zakresie w jakim charakter naszej organizacji i lansowane przez SZS hasło - program "promocja zdrowia środkami kultury fizycznej" nas do tego upoważnia i predestynuje.

2. W związku z przewidywanym wprowadzeniem realizacji programu wychowania fizycznego wg dobrze nam znanej, bo wymyślonej przed laty przez SZS zasady 2 + 2 (SP i gimnazjum) i 1 + 2 (liceum) otwierają się dla SZS wielkie możliwości partnerstwa ze szkołami i współpracy przy tworzeniu i realizacji oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w planowanych modułach - fakultetach. 3. Współuczestnictwo w organizowaniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego i liderów edukacji zdrowotnej. Nowy kształt podstaw programowych i nowe metody ich realizacji będą wymagały licznych inicjatyw w tym zakresie.

Tak można bardzo z grubsza zarysować problemy, które (miedzy innymi) mogłyby być przez SZS podjęte. Oczywiście będziemy w Liderze tematyce tej poświęcać dużo uwagi


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.