Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2008 - artykuły wstępne arrow Lider 3/2008 - artykuły wstępne
Lider 3/2008 - artykuły wstępne Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Jednym z warunków przetrwania i rozwoju każdego gatunku są mechanizmy dostosowawcze do zmieniających się warunków środowiskowych : eliminowania jednostek słabszych i zapewnianie jednostkom najsilniejszym (najlepiej dostosowującym się do warunków) możliwości dominowania w przekazywaniu genów. W świecie zwierzęcym, w warunkach naturalnych, zasady te działają nieskrępowanie, ale ulegają zakłóceniom kiedy następuje ingerencja człowieka (np. w hodowlach, gdzie eksponowane są cechy nie tyle przydatne dla rozwoju gatunku ile przydatne dla człowieka). Gdybyśmy np. uwolnili wszystkie gatunki hodowane przez człowieka i pozbawili je naszej opieki, prawdopodobnie tylko niektóre osobniki zdołałyby przetrwać w warunkach naturalnych. Jednym z istotnych elementów tych regulatorów (mechanizmów) jest ostra rywalizacja wewnątrzgatunkowa, szczególnie pomiędzy osobnikami płci męskiej. Mechanizmy te umożliwiały na przestrzeni wielu milionów lat utrwalanie korzystnych zmian genetycznych zapewniających nie tylko przetrwanie, ale także powstawanie na drodze mutacji nowych gatunków. Mechanizmy te doprowadziły, na drodze wielu prób, w tym nieudanych, do powstania współczesnego człowieka. Można spekulować, że "Natura" na drodze eksperymentów naturalnych podejmowała próby "stworzenia" istoty wyposażonej w doskonalsze mechanizmy dostosowawcze i rozwojowe - w tym taką inteligencję jaką posiada człowiek współczesny, która mogłaby zwiększyć jego możliwości adaptacyjne jakiegoś wybranego gatunku.

Mając na uwadze, że człowiek jest jednym z gatunków, ale jednocześnie tworzy sobie środowisko zasadniczo zmieniające warunki naturalne, zastanawiamy się czy są to zmiany, które zapewnią człowiekowi jako gatunkowi przetrwanie i rozwój, czy też może (dalej całkowicie spekulując) nie staną się w przyszłości elementem zagrożenia dla gatunku.

Nie sposób sprawy tej rozstrzygnąć - to sprawa dla naukowców. Chodzi o to w szczególności jaki wpływ na dalszy rozwój człowieka jako gatunku może mieć oczywista sprzeczność pomiędzy prawami dyktowanymi przez naturę (bezwzględna rywalizacja wewnątrzgatunkowa) a tym wszystkim co jest specyficzne wyłącznie dla człowieka (empatia, ochrona słabszych, ograniczanie ingerencji natury - czyli kultura). Natura domaga się (tak nam się przynajmniej wydaje) podporządkowania wszystkich istot żywych jej prawom i zapobiega wprowadzania do puli genetycznej "słabszego materiału". Z drugiej strony spełnianie tego postulatu w przypadku człowieka jest wręcz z gruntu sprzeczne z podstawowymi założeniami filozofii człowieka i jego systemem wartości. Ale obserwując rozwój ludzkości, nie wyłączając czasów całkiem współczesnych, możemy odnosić wrażenie, że całkiem często i wyraziście, "ktoś" nami manipuluje i pilnuje aby prawa natury nie były lekceważone. Historia ludzkości to historia wojen, konfliktów, ostrej rywalizacji, w której każdy powód (rasa, religia, kultura, posiadanie itp.) jest dobrym pretekstem do masowego mordu "innych" przedstawicieli naszego gatunku. Mamy tu też do czynienia ze swoistym dysonansem : jeżeli nawet wewnętrznie (skrycie) akceptujemy jakieś nieprawości dla nas korzystne, to żyjąc w świecie kultury staramy się o nich nie mówić, aby nie obniżać dobrego mniemania innych o nas i samych o sobie. Chętnie słuchamy jak nas chwalą, ale gorąco protestujemy gdy nas ganią. Z jednej więc strony ulegamy bezwiednie naturze, z drugiej staramy się omijać jej prawa. Kto się w tym rozezna ?

Nasuwa mi się na koniec taka uwaga praktyczna : kładąc nacisk na rozwój medycyny naprawczej a nie profilaktycznej tracimy możliwość współdziałania z naturą. Powrócę niebawem do tego frapującego tematu.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.