Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 06 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2008 - artykuły wstępne arrow Lider 2/2008 - artykuły wstępne
Lider 2/2008 - artykuły wstępne Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Wpływ szkoły na przygotowanie młodzieży do całożyciowego kultywowania zdrowego stylu życia jest wg wielu ocen niewielki. Jest to dla zdrowia społeczeństwa problem kluczowy.

Organizacyjnie rzecz biorąc szkoła w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego ma do dyspozycji "ścieżkę międzyprzedmiotową" i 4 godziny wf. Ma też niezłe programy i dobrze przygotowane kadry (przynajmniej jeżeli chodzi o wf). Oceny dotyczące wykorzystania tych możliwości nie są jednak zbyt optymistyczne. Nawet jeżeli uznamy, że ze względu na specyfikę i dynamikę rozwoju cywilizacyjnego, wpływ szkoły na wychowanie młodzieży maleje, to i tak może ona (mając na uwadze cały system zorganizowanej edukacji) dostatecznie dużo aby uznać jej rolę za zasadniczą i lepiej zadbać o wykorzystać jej możliwości, udzielając jej znacznie większego niż dotąd wsparcia ze strony administracji, samorządu, nauki, stowarzyszeń. Tymczasem edukacja prozdrowotna jest w powijakach a wg niektórych opinii szkolne wf nie ma większego wpływu na stan zdrowia i sprawność fizyczną młodzieży. Kiedy o tym mówię, niektórzy moi przyjaciele, nie bez racji twierdzą, powołując się swoje życiowe doświadczenia, że wypowiadanie takich opinii może niektórym decydentom podsunąć pomysł na ograniczenie aktualnie obowiązującego wymiaru wychowania fizycznego (4 godziny) bo skoro brak efektów to może zredukować ten wymiar. Mamy całkiem świeży przykład z podobnej półki. Otóż Instytut Spraw Publicznych sporządził niedawno, na zlecenie Ministerstwa Edukacji raport, w którym we wnioskach uznano za właściwe zlikwidowanie ścieżki międzyprzedmiotowej : "edukacja zdrowotna", ze względu na jej niezbyt imponujące efekty (podobnie zresztą jak i innych ścieżek). Jest to znana metoda rozwiązywania trudnych problemów - "dla większej jasności skreślić".

Międzyprzedmiotową ścieżkę edukacji prozdrowotnej i 4 godziny wf należy uznać za bardzo ambitne próby utworzenia dla idei edukacji zdrowotnej gruntownych podstaw organizacyjnych i programowych zbieżnych z koncepcją realizowania, kardynalnej we współczesnym wychowaniu zasady integracji rozproszonych wysiłków pedagogicznych w zwarty program kształtowania "umiejętności życiowych".. Obserwuję rozwój i trudności obu rozwiązań (4 godziny wf i ścieżka) od samego początku i jestem przekonany, że przyczyną ograniczonych sukcesów i jednego i drugiego rozwiązania jest złudna wiara w automatyzm działania słusznych idei i wynikający stąd fakt zaniechania wsparcia organizacyjnego, programowego i metodycznego. Wyznawcom neoliberalnych poglądów wydaje się, że wystarczy ogłosić dobrą koncepcję a reszta stanie się sama, a wszyscy wykonawcy dzieła skwapliwie i z entuzjazmem będą realizować wytyczone cele. Jeżeli tak się nie dzieje pojawiają się inni neoliberalnii mędrcy, którzy recenzując osiągnięcia jakichś koncepcji stwierdzają : Nie ma osiągnięć, więc trzeba zlikwidować. Z reguły nie analizuje się przyczyn braku osiągnięć, nie bada się jakie wsparcie organizacyjne, programowe i metodyczne otrzymali bezpośredni organizatorzy i wykonawcy zadań, (szkoły, nauczyciele). Podobny los spotkałby niewątpliwie inną wspaniałą inicjatywę "szkoła promująca zdrowie" gdyby nie imponująca determinacja ludzi, którzy tę inicjatywę wdrażali i tak uparcie wspierali ja i dbają o jej kontynuację.

Idea ścieżek międzyprzedmiotowych i zwiększonego wymiaru wychowania fizycznego mają u początku wielkie zamiary. W obu wypadkach chodzi o zwiększenie wpływu szkoły na wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowym stylu życia i do zdrowego stylu życia. Nic się jednak nie będzie działo automatycznie. Obie idee wymagają systematycznego wsparcia i monitorowania, dokształcania nauczycieli, nagradzania i wyróżniania najlepszych, zachęcanie do innowacji.

Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne, jeżeli nie dostaną takiego wsparcia, spotka ich los eliminowania lub ograniczania do zadań spektakularnych. Problem ten podejmę także w kolejnych numerach Lidera.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.