Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2007 - artykuły wstępne arrow LIDER 10/2007 - Artykuł wstępny
LIDER 10/2007 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

To już 200 setny numer Lidera. Mamy 17 lat. To najpiękniejszy wiek w życiu człowieka - w życiu pisma to już wiek dojrzały. Jak na Jubileusz wypada, będziemy o sobie mówić same dobre rzeczy. Gdyby jednak powiedzieć coś pozytywnego i dla równowagi coś negatywnego to po stronie osiągnięć jest udana próba przetrwania i powolnego ale systematycznego budowania pozycji pisma wśród czytelników oraz znaczący wkład w kształtowanie doktryny i praktyki promocji zdrowia i kultury fizycznej. Powoli ale wciąż do góry Po stronie niedostatków to myśl, że marsz ten mógłby być nieco szybszy. I jeszcze to, że (myślę tu o sobie) jesteśmy niestety coraz starsi. Dla pisma to dobrze, dla redaktorów gorzej. Numer pierwszy ukazał się 21 stycznia 1991 roku i od tego momentu nieprzerwanie wydawaliśmy co roku 11 numerów stałych (numer 7-8 - wakacyjny, podwójny) oraz kilkanaście numerów specjalnych poświęconych różnym ważnym monotematycznym problemom m.in. Szkole Promującej Zdrowie, edukacji prorodzinnej i seksualnej, walce z nałogiem palenia, programom wf, nadwadze i otyłości, itp. Wydaliśmy też dwukrotnie specjalne wydania Lidera w języku angielskim poświęcone Szkole Promującej Zdrowie i Dekalogowi Zdrowego Stylu Życia). Nigdy nie spóźniliśmy się z wydaniem kolejnego numeru. W środowisku Lidera narodziło się wiele idei, haseł i programów, które weszły trwale do dorobku programowego i metodycznego kultury fizycznej. Wymieńmy hasłowo niektóre (obszerniejsze informacje w moim artykule wewnątrz numeru):

- Wylansowanie i utrwalenie w systemie wychowania pojęcia Lider, jako systemu przywództwa i najskuteczniejszej metody motywowania innych.

- Uporczywe zabieganie o wdrożenie idei ścisłego łączenia edukacji prozdrowotnej i kultury fizycznej i zaproponowanie w praktyce podejścia wyrażanego hasłem "Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej", tytułem zorganizowanego przez nas VI Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej " Kultura fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych" i poparciem koncepcji wprowadzenia przedmiotu "Zdrowie"

- Opracowanie i rozpowszechnienie ważnych dla kultury fizycznej koncepcji jak : Dekalog Zdrowego Stylu Życia, Formuła 3 x 30 x 130, Healthplan, Model 3+2, Wywiadówka z promocji zdrowia, Zielona recepta i wiele innych.

- Współudział (na miarę możliwości) w ważnych ogólnonarodowych zadaniach prozdrowotnych dotyczących ograniczania epidemii chorób cywilizacyjnych : chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, nałogu palenia, nadwagi i otyłości (przy współpracy z Instytutami : Kardiologii, Matki i Dziecka, Żywności i Żywienia, Centrum Onkologii, Medycyny Wsi i Szkołami Wyższymi).

- Od samego początku wspieraliśmy program Szkoły Promującej Zdrowie. O tym mówią bardziej szczegółowo teksty Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej zamieszczone w tym numerze

- Utworzyliśmy i stale rozwijamy Bank Informacji Programowej i Metodycznej na stronie www.lider.szs.pl . Mamy tam już ponad 3000 tekstów (programy, scenariusze, konspekty lekcji) oraz około 1000 haseł Słownika Zdrowego Stylu Życia. Stronę odwiedza codziennie ponad 300 czytelników.

- Z inicjatywy Lidera powstała Agencja Wydawnicza Promo - Lider, która wydała ponad 60 tytułów w łącznym nakładzie ponad 4 miliony egzemplarzy poświęconych problematyce promocji zdrowia, zdrowemu stylowi życia i oczywiście kulturze fizycznej.

- Uporczywie inicjowaliśmy, lansowaliśmy i wspieraliśmy wszelkie inicjatywy prozdrowotne. Lider przez te kilkanaście lat swego istnienia i działania wspomagał w tych właśnie nurtach swych wydawców : Szkolny Związek Sportowy i Instytut Kardiologii. Niestety obserwuję w kulturze fizycznej, w tym i w SZS, słabnące parcie na rozwijanie tych trendów. W życiu każdej organizacji społecznej niezbędne są ideały. Zdobyć pieniądze, trochę mniejsza od kogo, zorganizować zawody - to ważne i trudne zadania. Ale czy to wystarczy za ideały ? Czy do tego potrzebna jest ambicja i dążenie do zmian cywilizacyjnych ?

A co przed nami ? Jacy będziemy gdy będzie wychodził 300 numer Lidera ?

Zbigniew Cendrowski
Lider3000@onet.pl
www.lider.szs.pl
Redaktor Naczelny


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.