Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2007 - artykuły wstępne arrow LIDER 7-8/2007 - Artykuł wstępny
LIDER 7-8/2007 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

W powszechnie znanej diagnozie Marca Lalonde'a, czynnikowi środowiskowemu można przypisać około 22 % wpływu na stan zdrowia. Większość komentatorów i osób cytujących tę opinię nie zwraca uwagi na istotny szczegół, że czynnik środowiskowy oznaczający ogół warunków w jakich żyje człowiek składa się z dwu pakietów : czynniki fizyczne ( zatrucie powietrza, hałas, toksyny... ) i czynniki psychiczno - społeczne. Także definicja zdrowia WHO mówi o dobrostanie fizycznym, psychicznym i społecznym. W obu przypadkach chodzi o jakość wzajemnych relacji międzyludzkich - jak odnosimy się do siebie.

Nie ulega wątpliwości, że psychiczno społeczny składnik obrazu zdrowia staje się z wielu powodów coraz bardziej znaczący. Wzrastają, mimo poprawy warunków życia poczucie zagrożenia, lęki, niepewność i liczne stany okołodepresyjne. Nie sposób nie zauważyć, że te stosunki międzyludzkie są rezultatem wielu trudno mierzalnych warunków zewnętrznych, w tym w warunkach polskich niewątpliwie na plan pierwszy wysuwa się sposób sprawowania władzy (wszelkiej władzy : politycznej, administracyjnej, kościelnej, w zakładach pacy, w szkołach, rodzinach (a więc tam gdzie jedni tworzą prawa, nakazy i zakazy a inni muszą tego wszystkiego przestrzegać)

Ludzkie słabości i nieprawości można obnażać i naprawiać na wiele sposobów : poprzez spowiedź przed kapłanem, tej przypisuję wysoką sprawczość. Mądrość Kościoła jako instytucji wychowującej nakazuje, aby ludzkie indywidualne słabości i nieprawości nie były poddawane pod osąd publiczny a były przedmiotem delikatnej choć surowej analizy i wychowawczego znaczenia kontaktu człowiek kapłan - człowiek grzesznik. Oczywiście i tu mogą występować pewne nadużycia ale to całkiem inna sprawa. Można zmierzać do eliminowania ludzkich nieprawości i słabości poprzez publiczną samokrytykę stosowaną w systemach skrajnych, w tym w komunizmie. Metoda ta opiera się jednak na dwu wątłych fundamentach : dehumanizacji i fundamentaliźmie. Do spowiedzi człowiek idzie najczęściej z potrzeby wewnętrznej, samokrytyki dokonuje pod naciskiem zideologizowanej władzy. Jest i trzecia metoda będąca pewna odmianą samokrytyki. Metoda ta polega na ekspozycji w lansowanym systemie wartości obowiązków przed prawami, kar przed nagrodami, utożsamianie sprawiedliwości z zemstą, koncentracja na tropieniu nieprawości oraz publiczne i bezwzględne dehumanizowanie sprawców. Dla wielu system ten jawi się jako słuszny i sprawiedliwy. Winni mają ponieść karę. Wybaczenie i ochrona dobrego imienia rzadko są brane pod uwagę, wszak tam gdzie jest wykroczenie lub przestępstwo, jest tylko potępienie i kara. System ten przenosi się z polityki kodeksowej na system wychowania, do szkół, rodzin i środowisk, do społeczności lokalnych. Utrwala się przekonanie, że wystarczy wytropić, publicznie napiętnować, ukarać, odizolować, pozbawić praw, by było lepiej. Często oglądamy takie filmy, z których wynika, że aby był spokój i porządek należy tylko wyszukać i unieszkodliwić (najlepiej zabić) wszystkich złych. (W takich rolach pogromców zła występowali często najznakomitsi aktorzy jako mściciele, strażnicy, biorący swoje sprawy w swoje ręce itp.) Z utrwalenia się takich obrazów rzeczywistości wynika, że świat ludzki jest czarno biały, a ludzie dzielą się na dobrych i złych z natury. Aby wyeliminować zło należy jedynie trafnie odszukać złych i unieszkodliwić ich. Z takiego czarno-białego podziału wynika między innymi, że złego nie da się naprawić Znaleźć, napiętnować, ukarać, odizolować, zlikwidować. W takim podejściu tkwi niewiara w możliwość naprawy człowieka.

"Módlmy się byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu" To Ksiądz Jerzy Popiełuszko. A Nasz Wielki Papież Jan Paweł II mówi : "Będziecie jedni z drugimi, nigdy jedni przeciw innym". I to są owe wartości chrześcijańskie, na których należy budować fundamenty współczesnej cywilizacji

Zbigniew Cendrowski
Lider3000@onet.pl
www.lider.szs.pl
Redaktor Naczelny


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.