Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2006 - artykuły wstępne arrow LIDER 10/2006 - Artykuł wstępny
LIDER 10/2006 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Oddając się marzeniom, wyobraziłem sobie, że Ktoś Bardzo Ważny, podjął następującą decyzję (mniejsza o formę prawną, chodzi o sens):

Uznając, że zdrowie społeczeństwa jest jednym z ważniejszych czynników powodzenia narodowego (jednostek, rodzin, społeczności lokalnej, kraju) i że dotychczas podejmowane działania w zakresie ochrony i pomnażania zdrowia nie są dostateczne, postanawiam co następuje:
1. Ministrowie: Zdrowia, Edukacji Narodowej i Sportu, pod kierownictwem Ministra Zdrowia, w szerokiej konsultacji ze środowiskami naukowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi, opracują i przedstawią, w ciągu najbliższych trzech miesięcy, propozycję wieloletniego programu zmierzającego do intensyfikacji konkretnych działań w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, mających na celu zasadniczą poprawę stanu, szeroko rozumianego zdrowia społeczeństwa.
2. W programie tym należy wziąć pod uwagę wskazania Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki poprzez wychowanie w zdrowym stylu życia i ich wyraźną ekspozycję w planach ww. resortów. Nie oznacza to zaniechania wszystkich innych działań dotyczących problemów zdrowia, ale o nadanie sprawom promocji i profilaktyki wyraźniejszych niż dotąd priorytetów i nadania im konkretnego kształtu operacyjnego, który pozwoli skuteczniej podjąć wyzwania cywilizacyjne dotyczące narastających zagrożeń zdrowotnych.
3. Przedstawiony program powinien obejmować zadania jakie będą podjęte w ramach planów resortowych a także zadania wymagające współpracy międzyresortowej, ze wskazaniem koordynatorów takich zadań
4. W szczególności w programach resortowych należy uwzględnić:
4.1. W resorcie Edukacji Narodowej
- Intensyfikację edukacji prozdrowotnej na wszystkich poziomach kształcenia, ze szczególną ekspozycją systemu odżywiania się, eliminacji uzależnień, oraz wychowania fizycznego i powszechnego sportowania. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia profesjonalnie prowadzonej edukacji zdrowotnej przez wykwalifikowanych wychowawców, w ramach przedmiotu "Zdrowie". (propozycja zespołu specjalistów z roku 2005)
- Poprawę skuteczności szkolnego wychowania fizycznego, w szczególności poprzez unowocześnienie i zwiększenie atrakcyjności programu wychowania fizycznego, intensyfikację zajęć, wprowadzanie form fakultatywnych, wzbogacanie oferty sportowej dla wszystkich dzieci.
- Wprowadzenie systemu kształcenia i dokształcania nauczycieli z klas I-III zapewniającego nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego i fizycznego.
- Zwiększenie wychowawczych funkcji wychowania fizycznego i sportu szkolnego w szczególności poprzez rozwijanie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządności młodzieży.
4.2. W resorcie Zdrowia
- Większą ekspozycję, we wszystkich strukturach resortu i jednostkach podległych, problematyki promocji zdrowia i powszechnej edukacji zdrowotnej. Resort Zdrowia powinien wyraźniej realizować inicjujące i koordynujące funkcje w tym zakresie w skali kraju w stosunku do innych resortów i innych zainteresowanych podmiotów.
- Zwiększenie skuteczności operacyjnej Narodowego Programu Zdrowia i innych narodowych i krajowych programów prozdrowotnych.
- Prowadzenie (koordynacja i inspiracja) długofalowej systematycznej edukacji prozdrowotnej społeczeństwa w skali i problematyce odpowiadającej aktualnym i spodziewanym potrzebom.
4.3. W resorcie Sportu
- Podjęcie konkretnych działań zmierzających do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa (indywidualnie, rodzin, społeczności lokalnej).
- Inicjowanie zmian w systemie kształcenia kadr kultury fizycznej mających na celu zwiększenie ich kwalifikacji w zakresie prowadzenia edukacji prozdrowotnej.
- Rozwijanie we współpracy z samorządami powszechnie dostępnej regionalnej infrastruktury sportowej.

W programie należy uwzględnić szeroką współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, kościołem, placówkami naukowymi, szkołami wyższymi i mediami.

Podpisał /-/ Ktoś Bardzo Ważny

I takie jest moje, przyznaję, całkowicie nierealne marzenie. A co to marzyć nie wolno?

Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny
email: Lider3000@poczta.onet.pl
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.