Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
Start arrow Historia LIDERA
Historia LIDERA Drukuj E-mail
LIDER - HISTORIA

Miesięcznik Lider powstał w 1991 roku po upadku pisma Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, które jak większość tego typu czasopism przeżywało na przełomie lat 80/90 wielkie kłopoty. Swą pomoc i opiekę zaoferował wtedy Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.

Nie była to oferta przypadkowa.

Szkolny Związek Sportowy, główny organizator sportu powszechnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, od kilku już lat poszerzał swoje zainteresowania na problemy zdrowotne, zdrowego stylu życia a w szczególności na związki pomiędzy aktywnością fizyczną a zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym, w tym przede wszystkim chorobom układu krążenia. Wiązało się to między innymi z faktem nawiązania współpracy SZS z kilkoma ważnymi placówkami naukowymi: Instytutem Kardiologii, Instytutem Matki i Dziecka, Państwowym Zakładem Higieny a także z Ministerstwem Zdrowia.To wykroczenie poza tradycyjny krąg środowiska sportowego nie przyniosło bynajmniej SZS doraźnych profitów, owszem w wielu wypadkach wywoływało zdziwienie i irytację władz sportowych. Uważały one, że zadaniem SZS jest sport i wyszukiwanie talentów a nie - to cytat prominentnego przedstawiciela władz - "takie głupstwa jak walka z paleniem czy popularyzowanie właściwego sposobu odżywiania się". Z przykrością stwierdzić należy, że podobne poglądy są w dalszym ciągu w środowisku sportowym obecne /nie chodzi o deklaracje, chodzi o faktycznie realizowane programy/.

Oczywiście takie poszerzenie zainteresowań SZS pozyskało mu za to wielu nowych przyjaciół i współpracowników ze sfer nauki medycyni i ogólnie rzecz biorąc środowisk zajmujących się promocją zdrowia.

To z tego, nieco innego widzenia powinności kultury fizycznej, wyrastała potrzeba jakiegoś porozumienia się i działania wszystkich tych, którzy w aktywności fizycznej widzieli najlepsze remedium na liczne problemy zdrowotne młodego pokolenia. Możliwość powołania pisma, które byłoby takim nieoficjalnym organem nieformalnego ruchu promocji zdrowia była niezwykle frapująca.

Pierwszy numer Lidera, jeszcze dość skąpy, wychodzi w 1991 roku i odtąd, przechodząc różne koleje losu, punktualnie miesiąc w miesiąc dociera do swych wiernych czytelników.

Po roku wydawania lidera, pismo zyskuje nowego współwydawcę - jest nim Instytut Kardiologii z Warszawy - Anina. Lider wzbogaca swą problematykę; pozostając wierny swym głównym czytelnikom nauczycielom wychowania fizycznego, znaczną część swych tekstów adresuje do lekarzy, pielęgniarek i najogólniej liderów zdrowego styu życia.

Interesująca jest historia samego tytułu pisma - LIDER. Nazwa ta była logiczną konsekwencją naszych poglądów, uważaliśmy, a życie w pełni potwierdziło ten punkt widzenia, że najlepszym sposobem krzewienia zdrowego stylu życia jest osobisty przykład, pełna zbieżność głoszonych poglądów z praktyką życia codziennego. Tytuł pisma był więc pewnego rodzaju deklaracją ideową nei tylko dla samego miesięcznika ale dla całego ruchu promocji zdrowia.

Dodać należy, że ówczesne władze Ministerialne, nie mogąc pogodzić się z taką emancypacją, przez wiele lat odmawiały swej akceptacji dla Lidera. Wznowiono, po dwu latach przerwy, pismo "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" wytawane przez WSiP, ale Lider już wtedy stał mocno na nogach, zawdzięczając swą pozycję interdyscyplinarnym zainteresowaniom, konsekwentnie rozwijanej pomocy metodycznej dla nauczycieli i wysokim poziomem merytorycznym publikacji, co zawdzięczamy współpracy wielu wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z różnych dziedzin wychowania zdrowotnego i fizycznego. Kolejne kierownictwa resortu edukacji, doceniając istotny wkład Lidera w reformowanie systemu oświaty i wychowania już w połowie lat 90-tych zaakceptowały obecność naszego miesięcznika w szkole i udzielają mu od czasu do czasu niewielkiego wsparcia finansowego.

Dodać należy, że pismo Lider jest integralną częścią obszerniejszego systemu promocji zdrowia, w którym to systemie uczestniczy też Szkolny Związek Sportowy. W ciągu 10 lat SZS, korzystając ze wsparcia wielu sponsorów, w tym głównie Instytutu Kardiologii, wydał ponad 50 tytułów książek, folderów, broszur i ulotek o tematyce prozdrowotnej, w łącznym nakładzie około 5 milionów egzemplarzy.

Przeprowadzono też, wypracowując ich specyficzną atrakcyjną formułę, kilkaset "Warsztatów Promocji Zdrowia" dla około 20 000 nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, rodziców i działaczy samorządowych.

Pismo na trwałe wpisało się w naszą rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Mamy nadzieję, że w kolejnych numerach Lidera pisać będziemy nadal tę interesującą i pożyteczną historię.

Od roku 2012 Lider wchodzi w nowy etap. Przestaje wychodzić wersja drukowana – koncentrujemy się na unowocześnieniu i rozbudowaniu wydania internetowego.
Począwszy od numeru 1.2012 (251) kolejne Lidery są zawieszane na stronie internetowej www.lider.szs.pl pod postacią pliku w formacie word, które można bezpłatnie otwierać, czytać, kopiować i drukować. Zamieszczone w internetowej edycji Lidera materiały można wykorzystywać i cytować w całości lub części pod warunkiem podania źródła ( nazwisko autora, tytuł tekstu, numer Lidera). Czy, kiedy i jak będzie się zmieniać nasz Lider, będziemy o tym systematycznie informować naszych czytelników, autorów i przyjaciół.

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.