Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
wtorek, 28 styczeń 2020
Start arrow Cytaty, aforyzmy arrow Rok wydania 2003 - myśli arrow LIDER 4/2003 - Psychologia w medycynie
LIDER 4/2003 - Psychologia w medycynie Drukuj E-mail
Psychologia w medycynie

1. Najdłużej żyją ludzie nie w krajach najbogatszych, ale w tych, w których są najmniejsze różnice społeczne.

2. Ludzie korzystający ze wsparcia emocjonalnego są w pewnym sensie chronieni przed reakcją stresową układu im­munologicznego.

3. Najważniejszym czynnikiem jest tu wzorzec chorobowy, prze­kazywany kolejnym osobom, a ostatnio nawet całym społecz­nościom przez środki masowego przekazu (zjawisko masowej choroby psychogennej).

4. Większość pacjentów nie wie, że konsultuje się w celu odgry­wania roli chorego lub zawarcia sojuszu.

5. W ostrych stanach chorobowych, czasem częstych w życiu pacjentów, mogą oni odgrywać „rolę chorego" okreso­wo lub też cyklicznie, Zwalnia to ich z obowiązków życia co­dziennego.

6. Pewnym problemem jest fakt, że u ludzi fizycznie zdrowych de­presja często przejawia się w postaci objawów fizycznych.

7. Podczas konsultacji, klinicyści i pacjenci rozumieją poszczegól­ne terminy w różny sposób.

8. Pacjenci udają się zwykle do klinicysty z gotowym przekona­niem na temat swych objawów, wynikającymi z procesu „kon­sultacji nie lekarskich".

9. W praktyce absolutna zgoda (między lekarzem a pacjentem) między obiema stronami, jest nierealna.

10. Wyzwanie przed którym stoi klinicysta, to znalezienie podsta­wy do stworzenia sojuszu z pacjentem przeciwko jego chorobie.

Z książki Petera Salmona "Psychologia w medycynie" wybrał Zbigniew Cendrowski


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.