Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2005 - artykuły wstępne arrow LIDER 3/2005 - Artykuł wstępny
LIDER 3/2005 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Historia ludzkości to niestety przede wszystkim historia wojen, podbojów, rzezi i masowych okrutnych mordów. Sztuka wojenna stała się jedną z najważniejszych części kultury. Tak było od początku, kiedy przybrawszy pozycję wyprostowaną, nasz praprzodek powiększając mózg wynajdował coraz to przemyślniejsze urządzenia ułatwiające mu życie ale też i narzędzia tortur i machiny wojenne służące zabijaniu. Zwierzę zabija z głodu, broniąc dostępu do terytorium lub w walce godowej. Człowiek dodaje do tego filozofię, religię i sztukę, które pozwalają mu różne nieprawości tłumaczyć nakazami i zakazami płynącymi od sił nadprzyrodzonych i pozwalają mu skrycie czerpać satysfakcję z cierpienia innych.

Nie jesteśmy wolni od tych słabości i dziś, nie wiadomo też, czy będziemy od nich wolni w przyszłości. Być może też stanie się to przyczyną zagłady gatunku - człowiek. Rozum, który jako jedyni posiadamy, służy jednako dobru jak i złu. Człowiek to brzmi dumnie powiedział Maxim Gorki po wizytacji radzieckich gułagowych obozów pracy - śmierci a tuż przed wyjazdem na wyspę Capri gdzie miał swoją willę. Niemieckie ludobójstwo, holokaust czy współcześnie coraz okrutniejszy teroryzm, miliony ofiar bratobójczych walk w Afryce i Azji swobodnie koegzystują z niebywałym rozwojem ludzkiej myśli we wszystkich jej możliwych zakresach. Te kilka tysięcy lat jakie nas dzielą od okrutnych podbojów z czasów Dariusza, najazdów Czin-giz-hana, poprzez średniowieczne wojny i prześladowania religijne po czasy dzisiejsze wypełnione były i są niepohamowanym dążeniem do zabijania i panowania. Jakże prawdziwie brzmią słowa jednego ze świadków tragedii w Biesłanie " Cóż się tu dziwić.. ludzie zawsze się nienawidzili i zabijali, tak było, tak jest i tak będzie". Zestawiwszy te słowa z mnogimi dywagacjami o pięknie ludzkości jakże są od nich prawdziwsze. Czy jest możliwe porozumienie się, pojednanie i ustanowienie wiecznego pokoju, wyzbycie się zawiści, nienawiści i chęci do panowania jednych nad drugimi ? Zestawmy dwa cytaty napisane przez wnikliwych obserwatorów współczesności a odnoszące się do wizji przyszłości :

"Nasza planeta , zdominowana dotąd przez Europę, staje się nowym, wielokulturowym światem, w którym inne, pozaeuropejskie społeczności i kultury mają swoją ambicję zajęcia godnego i respektowanego miejsca w rodzinie człowieczej." ( Ryszard Kapuściński)

"Wojna istnieje i będzie istnieć zawsze, ponieważ rodzi się z ludzkich namiętności. Że nie ucieknie się od niej, ponieważ jest wpisana w ludzką naturę.. każda nasza codzienna czynność jest rodzajem wojny prowadzonej przeciwko komuś lub czemuś" ... wojnę prowadzi jedynie człowiek" (Oriana Fallaci)

Pomyślmy czy oba stwierdzenia, wypowiedziane nie przez byle kogo, są prawdziwe a może tylko jeden z nich jest fałszywy ? Ba, ale który ? A może oba są prawdziwe i to jest istotą ludzkości ?

Powie ktoś : A co to ma do rzeczy ? Co nas mogą obchodzić tego typu rozważania ? To rzecz filozofów i polityków a my mamy nasze codzienne kłopoty i codzienne zadania. A więc zachowajmy się pragmatycznie i "róbmy swoje" .

Musimy jednak uwierzyć, że i od nas zależy, jeżeli nie wszystko to bardzo wiele, wszak to my wybieramy polityków i możemy słuchać filozofów. Żeby jednak trafnie robić i jedno i drugie trzeba nie tylko dużo wiedzieć, ale pamiętać, że najgłębszą wiedzę stanowią prawdy najprostsze. Jakie to są prawdy, każdy wie.

Redakktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
Lider3000@poczta.onet.pl
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.