Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2006 - artykuły wstępne arrow LIDER 1/2006 - Artykuł wstępny
LIDER 1/2006 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Mimo wprowadzenia 4 godzin wychowania fizycznego co, jak twierdzą niektórzy, stanowi swoisty rekord Europy, jeżeli nie świata, nie ustają opinie o słabnącym wpływie szkolnej kultury fizycznej na stan zdrowia i sprawność dzieci i młodzieży. Dodatkowo podkreśla się, że to co szkoła oferuje dzieciom i młodzieży nie ma też większego wpływu na kształtowanie takiego zdrowego stylu życia aby to szkolne wychowanie miało swoją kontynuację w latach dorosłości. Można zatem bez obawy popełnienia większego błędu stwierdzić, że współczesna szkoła nie realizuje dwu podstawowych celów kultury fizycznej : aktualizacji tj. pełnego wykorzystania środków jakimi kultura fizyczna dysponuje dla wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży i prospekcji tj. wyposażenia kończących proces edukacji i wychowania w takie motywacje i umiejętności aby przez całe swe życie chcieli i potrafili z korzyścią ale i z przyjemnością korzystać z wielkich remedialnych wartości ruchu. W każdym razie funkcji tych nie wypełnia wobec znacznej części dzieci i młodzieży. Czy zresztą zadanie to powinna wykonywać tylko szkoła ? Często też mówi się, że szkoła ma spełniać funkcje usługowe i wyposażać swych uczniów w taką wiedzę i umiejętności jakich życzą sobie klienci - rodzice. Na jakiekolwiek uwagi o zadaniach wychowawczych szkoły a w szczególności o potrzebie zapobiegania segregacji i konieczności wyrównywania szans owi neoliberałowie mówią o wolności - każdy może i powinien we własnym zakresie zadbać o awans i miejsce swych dzieci w społeczeństwie. W tym, niedostatecznie kontrolowanym wyścigu szczurów zapomina się jednak o tym, że wolność musi zawsze iść w parze z poczuciem bezpieczeństwa i wolności dla jednych nie należy budować na ograniczaniu szans tych, którzy wymagają większej uwagi i sami nie dadzą sobie rady. Kultura fizyczna w tym wyścigu przegrywa jako ta sfera życia, w które rzadko postrzega się jakieś szanse (poza karierami sportowców wyczynowych) awansu cywilizacyjnego. Tu interesująca opinia profesora Henryka Grabowskiego : "postęp cywilizacyjny nie czyni takiego spustoszenia w kulturze umysłowej jak w kulturze fizycznej. Każdy dzień przynosi nowe wynalazki, które wymuszają aktywność umysłową, a równocześnie uwalniają od aktywności fizycznej." ( Wyd. internetowe Lidera)

Kiedy mówimy o mało skutecznym wychowaniu fizycznym najczęściej i najchętniej win szukamy u nauczycieli, którym się "nie chce" i prowadzą zajęcia niedbale i zgodnie z niepisanym prawem, że każdy człowiek (każda istota żywa) stara się wykonywać swą pracę możliwie najmniejszym wysiłkiem. Jeżeli krytyka idzie tylko w tym kierunku jest to i nieprawdziwe i szkodliwe, bowiem odwraca naszą uwagę od innych znacznie ważniejszych przyczyn, których jednak wykrycie, opisanie i eliminacja wymaga potężnego i wieloletniego zintegrowanego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego wszystkich zainteresowanych. Wszystkich, to znaczy : tych którzy z wizjonerskim zacięciem przewidują jaki będzie rozwój cywilizacji i wpływ tego rozwoju na los człowieka, tych którzy potrafią przełożyć te wizje na pakiety dalekosiężnych celów i zadań i tych którzy potrafią opracowywać stosowne programy operacyjne służące wdrażaniu owych wizji i celów, tu i teraz i wreszcie tych, którzy potrafią pozyskać ludzi do aktywnego uczestnictwa. Nie koniec na tym, owe wizje, programy, cele dalekosiężne i operacyjne muszą być monitorowane przez nauki o człowieku, w szczególności psychologię i socjologię aby wszystkim wdrożeniom nie patronowało chciejstwo i uproszczone stereotypy pedagogiczne.

Redaktor Naczelny
E-mail : Lider3000@poczta.onet.pl
Zbigniew Cendrowski
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.