Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2003 - artykuły wstępne arrow LIDER 9/2003 - Artykuł wstępny
LIDER 9/2003 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Zjawisko stresu psychospołecznego choć wpisywane na listę czynników ryzyka przez specjalistów chorób cywilizacyjnych, nie jest jednak dobrze rozpoznawane i identyfikowane w życiu codziennym. Przeciętny człowiek na ogół dość dobrze już wie o wpływie na stan zdrowia sposobu odżywiania się, aktywności ruchowej czy uzależnień. Oczywiście sama wiedza to jedno a realizowanie wynikających z niej zaleceń to całkiem co innego. Znaczna większość wie co robić, lub czego nie robić należy a jednak tego nie stosuje. Podejmowałem ten problem braku woli wielokrotnie.

Znacznie bardziej złożona jest sprawa wpływy stresu na stan zdrowia. Problem polega między innymi i na tym, że takie kwestie jak odżywianie się, aktywność fizyczna czy uzależnienia odnoszą się przede wszystkim do sfer życia fizycznego człowieka, łatwo prowadzić tu różnego rodzaju badania i ustalać bezpośrednie związki np. pomiędzy paleniem papierosów a zdrowiem, ruchem a zdrowiem itd. Znacznie natomiast bardziej złożone są związki pomiędzy różnymi stanami psychicznymi człowieka a jego zdrowiem. Problem ten tym bardziej się komplikuje, kiedy do rzeczy biorą się, licznie obecni w naszym życiu, samorodni psychoterapeuci i bioenergoterapeuci, każdy na swój sposób i wedle własnego, często nie mającego żadnego objaśnienia naukowego, widzimisię formułujący sądy, recepty i zalecenia odnoszące się do problemów zdrowia psychicznego. Do niepełnej jasności w tej kwestii przyczyniają się też w pewnym sensie sami psychologowie, objaśniający złożone problemy relacji zdrowie – psychika w sposób często zagmatwany, niejasny i niedostosowany do możliwości percepcyjnych przeciętnego człowieka. Stąd wiele tu szumu informacyjnego, akceptacja dla sprzecznych z ustaleniami nauki poglądów i metod odnoszących się do problemów zdrowia psychicznego i jako wartości specyficznej jak i składnika modelu zdrowego stylu życia.

Sytuacja ta powoduje między innymi, że w dość powszechnym mniemaniu uważa się zjawisko stresu za ogólnie negatywne, coś co z samego nazwania „stres” zagraża człowiekowi, jest w całości czynnikiem ryzyka. Co zaskakujące, często sami specjaliści, lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, także w swych popularnych wykładach zazwyczaj wypowiadają słowo stres w sensie negatywnym, zagrożenia, wręcz choroby. Często niestety z powodu braku czasu i innych ograniczeń jakim podlegają edukatorzy, ludzie odbierają ich nauki jako ostrzeżenie przed wszelkimi bodźcami, chętnie nadstawiają ucha tam gdzie zachęca się ich do „unikania”, „wystrzegania się”, „pomijania”. W ten sposób często wbrew intencjom edukatorów, kształtuje się w ludzkich poglądach a następnie w zachowaniach, jako jedynie skuteczny, styl życia polegający na omijaniu wszelkich przeciwności. Stąd między innymi tak wiele trudności, na jakie napotykamy w życiu, wynika ze zbyt słabego zahartowania we wszystkich sferach życia a w tym w szczególności w odniesieniu do zdrowia psychicznego. W wyniku tych niedokładności rozpoznania co do skuteczności i konieczności stosowania różnych środków „hartowania psychicznego”, mamy do czynienia z dwoma wyraźnie rozbieżnymi tendencjami w wychowaniu : w pierwszym osłania się dzieci i młodzież i chroni przed wszelkimi przykrościami, co najogólniej nazwałbym nadmierną higienizacją życia dziecka, i w drugiej forsuje się w systemie wychowania elementy rywalizacji i współzawodnictwa jako najskuteczniej formuły kształtowania własnej biografii i odnoszenia sukcesów. Nietrudno dostrzec, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku można odnieść okresowe sukcesy, jednak w projekcji długofalowej każde ekstremalne zastosowanie przynieść musi porażki i rozczarowania.

E-mail Lider 3000@onet.pl
Zbigniew Cendrowski
Redaktor Naczelny


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.