Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2003 - artykuły wstępne arrow LIDER 2/2003 - Artykuł wstępny
LIDER 2/2003 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy Czytelnicy

Spotykamy się często w naszej działalności z zaskakującymi postawami ludzi ubiegają­cych się o zdobycie jakiejś pozycji w społe­czeństwie. To zaskoczenie dotyczy poglądów jakie ów ktoś głosi czy metod jakimi się posługuje, a które nie przystają do obiektyw­nie poprawnych modeli rozumowania czy opinii. Dlaczego? pytamy, inteligentny człowiek zaczyna opowiadać rzeczy nie dające się pogodzić ze zdrowym rozsądkiem, faktami, czy sprawdzoną wiedzą naukową.

Najprościej rzecz wyłożyć posługując się przykładami z polityki. Funk­cjonuje tu pojęcie „elektorat". Oznacza ono, mówiąc najprościej, jakąś grupę głosującą na ludzi, którzy umiejętnie dostosowują swoje poglą­dy do oczekiwań i życzeń „elektoratu". Pomińmy na chwilę rzeczywistą wartość tych poglądów, poprzestając na razie na stwierdzeniu, że są z racjonalnych powodów, bez sensu. Istotniejszym z naszego punktu wi­dzenia jest jednak analiza przyczyn, dla których pewni ludzie potrafią tak mocno identyfikować się, raczej pozornie niż faktycznie, z tymi ocze­kiwaniami i życzeniami. Otóż miejsc, których zajęcie daje tak pożąda­ną satysfakcję, jest dużo mniej niż tych, którzy za wszelką cenę chcą te miejsca zająć. Pozostaje więc tylko jedno wyjście; pomnożyć liczbę miejsc satysfakcjonujących. Zjawisko jest tym silniejsze im słabsze jest wrośnięcie społeczeństwa w nowoczesną cywilizację i racjonalizm. Isto­ta problemu tkwi w tym, że aby dobrze sprawować władzę (władzę jaką­kolwiek a nie bynajmniej tylko polityczne trzeba chcieć tę władzę spra­wować i trzeba to umieć robić. Problem zaś polega na tym, że ludzie, o których mówimy, posiadają zazwyczaj wysoko rozwiniętą pierwszą cechę. Nie posiadając jednak odpowiedniej wiedzy, nie są akceptowani przez racjonalnie myślącą większość i muszą swych szans szukać w po­dejmowaniu się reprezentacji rzadziej wyznawanych, poglądów irracjo­nalnych. Bywa i tak, że owe poglądy irracjonalne zyskują przewagę wobec po­glądów racjonalnych. Słyszymy wtedy owacje ż aprobatę tłumów dla ha­seł, programów i obietnic, które nie są do zrealizowania, których utopij­ność jest dla znawców oczywista, cóż jednak kiedy znawców wtedy nikt już nie słucha. Dopiero po pewnym czasie okazuje się jak jest naprawdę, ale szkód już naprawić się nie da. Nauka często jednak idzie w las, rodzą się nowe hasła, obietnice i programy bez pokrycia, brniemy w ścieżki donikąd. Proces ma charakter cykliczny, bywa ż tak, w życiu niektórych krajów i społeczności, że ma on charakter dominujący, w związku z tym większość energii społecznej zamiast konstruować dzia­ła destrukcyjnie. Kraj i społeczność, żyje mitami i żyje coraz gorzej, aż dochodzi do apogeum kryzysu, który z braku sił racjonalnych i ich zmajoryzowania przez irracjonalne koncepcje i programy odsuwa kraj od cywilizacji, pogłębia procesy korupcyjne, bezduszność i na dłuższą metę pozbawia społeczność możliwości awansu cywilizacyjnego, skazu­je na długotrwałą stagnację. Jest tylko jedna droga, na której można skutecznie przeciwstawiać się owym destrukcyjnym procesom. Tą drogą jest wiedza zdobywana przez wszystkim, uporczywie, z sięganiem po najnowsze idee i fakty naukowe. Zdobywanie wiedzy, traktowane jako najwyższa szansa każdego z nas, i szansa nas jako całości - państwa i społeczeństwa, pozwoliłaby na stopniową zmianę systemu wartości, o które warto ubiegać się, z wartości wertykalnych (mam coraz więcej władzy) na system wartości horyzontalnych (coraz więcej wiem i rozu­miem). W rozumnym zaś społeczeństwie poglądy racjonalne, choć często wiodące drogami trudnymi, dają rzeczywiste szanse na sukces i awans cywilizacyjny.

Zbigniew Cendrowski


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.