Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2003 - artykuły wstępne arrow LIDER 12/2003 - Artykuł wstępny
LIDER 12/2003 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail

Drodzy czytelnicy

Sumujmy rok mijający i wybiegnijmy co nieco w przyszłość. Jaki to był rok dla Szkolnego Związku Sportowego i jaki był dla Lidera. Co planujemy na rok następny ? Sloganem, co nieco już zużytym, jest stwierdzenie, że był to kolejny trudny rok we wszystkich możliwych parametrach. Cóż kiedy to po prostu prawda.

W Szkolnym Związku Sportowym udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, na które pozyskaliśmy środki, w tym system powszechnych zawodów sportowych (Igrzyska i w nieco mniejszym zakresie Gimnazjady i Licealiady). Zorganizowaliśmy Zlot Przodujących SKS i UKS. W cyklu Wywiadówek z Promocji Zdrowia wzięło udział kilkuset nauczycieli. Z powodzeniem rozwijamy jedno z głównych zdań „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. Udanie, współpracując z AWF Wrocław i Fundacją Edubal, lansowaliśmy nowy, rewelacyjny przybór do zajęć w klasach nauczania zintegrowanego – piłki edukacyjne. To tylko kilka głównych zadań. Inne, w których tradycyjnie miewaliśmy duże sukcesy zostały znacznie zawężone, bo zabrakło środków. Kiedy ten numer dotrze do czytelników będziemy pracowali nad programem na rok 2004, w tym wielkie nadzieje pokładamy w dającej nowe możliwości Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przygotowujemy się do aktywnego udziału w realizacji europejskiego programu EYES 2004 – Wychowanie Przez Sport. Obszerniej zajmiemy się tymi problemami w numerze pierwszym Lidera, w roku 2004, który obecnie przygotowujemy.

W Liderze mieliśmy rok trudny ale i ciekawy. Dzięki wielkiej aktywności naszych czytelników i autorów, a także życzliwości naszego głównego sponsora Ministerstwa Edukacji Narodowej mogliśmy w terminie i zaplanowanej objętości wydać i rozesłać wszystkie planowane numery miesięcznika, nie tylko do prenumeratorów, ale w trybie promocyjnym do znacznej liczby osób, instytucji i organizacji, co wydatnie zwiększyło krąg naszych stałych czytelników. Wydaliśmy też specjalny numer pisma : Lider – Animator. Rozpoczęliśmy także rozwiązywanie naszego głównego, narastającego od dawna problemu. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, rosły bowiem stosy artykułów, których nie mogliśmy publikować, ze względu na ograniczoną pojemność Lidera drukowanego. Rosła więc też nasza frustracja, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych czytelników i autorów. Po długich i trudnych przygotowaniach uporaliśmy się jednak z tym problemem. Mamy internetowe wydanie Lidera, o możliwościach ograniczonych jedynie naszą wydolnością operacyjną. Każdy może już zajrzeć na łamy LIDER INTERNET ( www.lider.szs.pl ) i może tam znaleźć wiele interesujących materiałów programowych, propozycji i informacji. W szczególności atrakcyjnym staje się dział Lidera internetowego - BIBLIOTEKA. Znajdą się tam wszystkie artykuły, których nie byliśmy w stanie dotąd opublikować. Będzie tam też pełne archiwum Lidera a więc wszystkie dotąd opublikowane materiały. Jesteśmy, jak się wydaje, pierwszym tego typu periodykiem, który zastosował takie rozwiązanie. Jest to jednak, czynione na razie bez żadnych kosztów, nie licząc ogromu pracy bezpośrednich twórców i ich prywatnego sprzętu komputerowego i wcześniej czy później nie obejdzie się bez ponoszenia określonych wydatków. Musieliśmy to uwzględnić w prenumeracie na rok 2004 i wprowadzić częściową odpłatność za korzystanie z materiałów Lidera Internetowego.

Po różnych kalkulacjach i rozważaniach ustaliliśmy, że prenumeratorzy Lidera drukowanego zapłacą w roku 2004 tylko 50 złotych i w ramach tych kosztów otrzymają kod dostępu do BIBLIOTEKI. Ci zaś, którzy będą chcieli korzystać jedynie z Lidera internetowego kod taki otrzymają po wpłacie tylko 15 złotych. Wszelkie szczegóły zamieszczamy na stronie 32. Teraz szanowni autorzy i czytelnicy Lidera wszystko zależy od Was. Wszystkim którzy tak licznie do nas w roku mijającym napisali, serdecznie dziękujemy. Lider jest naszym wspólnym dziełem, rozwijajmy to dzieło, niech służy nam coraz lepiej.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
e-mail : lider3000@poczta.onet.pl
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.