Adres: 05-504 Henryków Urocze, ul. Wschodnia 8 E-mail: lider3000@poczta.onet.pl Tel/kom: 502 895 882

Szukaj
Wprowadź słowa:
czwartek, 01 grudnia 2022
Start arrow Artykuły wstępne arrow Rok wydania 2003 - artykuły wstępne arrow LIDER 10/2003 - Artykuł wstępny
LIDER 10/2003 - Artykuł wstępny Drukuj E-mail
Drodzy czytelnicy

Kiedy przez dłuższy czas jesteśmy obserwatorami jakiejś dziedziny życia, a tym bardziej jeżeli jesteśmy także aktywnymi uczestnikami zachodzących w niej procesów, wyraźniej postrzegamy główne jej problemy i to w jakiejś ważnej ciągłości: trwania i zmiany, utrwalania i doskonalenia tego co słuszne i potrzebne, oraz zmiany i rezygnacji z tego co się już zużyło albo nietrafnie zostało kiedyś określone i nie służy już dobrze rozwijającej się idei społecznej. Zawsze także w tych obserwacjach dostrzec można obok wielu spraw szczegółowych – wtórnych, jakiś jeden wątek czy problem główny. Jego prawidłowe określenie jest dla trafności programów działania niezwykle ważne.

W obszarze naszego działania – kulturze fizycznej postrzegam obecnie taki główny problem. Można go moim zdaniem zapisać w formule podstawowego zadania jakie staje przed całym naszym środowiskiem, zakreślonym szeroko (zdrowie, edukacja, kultura fizyczna). Owo zadanie można zapisać następująco : Zmierzanie do zmiany modelu kultury fizycznej, z opartego o system rywalizacji i współzawodnictwa na system wychowania w kulturze fizycznej rozumianej jako główny element zdrowego stylu życia – „umiejętności życiowej” przydatnej przez całe życie.

Oho ! powiedzą moi adwersarze, oto znów Cendrowski atakuje sport. Nic bardziej błędnego. Nie jestem wrogiem sportu, rozumiem go jako niezwykle istotną aktywność ludzką ugruntowaną w genach naszego gatunku, który jest cząstką natury i wciąż, choć inaczej niż inne gatunki walczy o przetrwanie, na tych samych trzech wielkich polach rywalizacji ( zdobywanie środków do życia, walka o terytorium, walki godowe). Z punktu widzenia pozytywnych efektów gatunkowych jakie taka walka daje ( dobór i selekcja) sport, i szerzej, wszelkie elementy rywalizacji i współzawodnictwa, są niezastąpionym naturalnym środkiem rozwoju ( powiadam rozwoju a nie postępu, bo temu drugiemu chciałbym przypisać główny sens pozytywny, zaś rozwój nie musi mieć jednoznacznie pozytywnych konotacji). I tu zaczyna się ów problem, o którym już Erich Fromm powiedział „sport wyczynowy jest zanikającą formą ekspresji kulturowej człowieka”. Otóż sport – rozumiany jako dychotomiczny system wygrał-przegrał, w dalszym ciągu dobrze spełnia swe istotne funkcje w obszarze rozwój, ale w coraz mniejszym stopniu sprawdza się w obszarze postęp. Wydaje się, że można, śledząc opinie światowe płynące z różnych źródeł przewidzieć, iż świat będzie musiał niedługo uporać się ze znacznie ważniejszymi problemami jak rozwój nowoczesnej techniki i tworzenie coraz bardziej wyszukanych sposobów na wygodne i dostatnie życie. Trwa wyścig o los człowieka : Czy kolosalny dorobek myśli ludzkiej będzie można w jakiś sposób wykorzystać dla dobra wszystkich ludzi ( niekoniecznie przez proste rozdawnictwo i rozwinięte systemy pomocy społecznej), czy posłuży on przede wszystkim elicie władzy, władzy rozumianej jak najszerzej, a mimo to ułamkowo służącej społeczności. Demokracja rozumiana liberalnie staje się powoli niewydolnym systemem organizacji społeczeństw. Potrzebna jest demokracja empatyczna, zwrócona ku każdemu człowiekowi, kształtująca nowy system wartości. Wymaga to wielkiego dzieła wychowawczego, a w zakresie kultury fizycznej, jej integrowania z edukacją prozdrowotną oraz wyraźniejszej ekspozycji wątków kulturowych i ograniczania wątków naturalnych;. Czyli geny pod kontrolą.

Redaktor Naczelny
Zbigniew Cendrowski
e-mail : lider3000@poczta.onet.pl
www.lider.szs.pl


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Mambo jest wolnym programem dostępnym na warunkach licencji GNU/GPL.
Polska adaptacja: © APW ZWIASTUN - Mambo - Polska Grupa Robocza. Wszystkie prawa zastrzeżone.