| Ostatnio dodane | Działy | Autorzy |
Autor: Jaworski Zygmunt

Tytuł Działy Pobrano
  Tytuł: Choroby sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  2319  
  Tytuł: Czy w Polsce potrzebne Ministerstwo Sportu?  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  1741  
  Tytuł: Efektywność pracy nauczyciela   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt ,  Korzeniowski Eligiusz ,  Lisicki Tomasz   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  2215  
  Tytuł: Imperium sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Sport 
  1341  
  Tytuł: Kultura Fizyczna a Kultura Zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  9445  
  Tytuł: Kultura Zdrowotna   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  3699  
  Tytuł: Kultura zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  9190  
  Tytuł: Kultura zdrowotna-nowa podstawa   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  1646  
  Tytuł: Pomarańczowa Księga   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  403  
  Tytuł: Sport - problem desygnat i definicji  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  22150  
  Tytuł: Sport wyczynowy a politycy  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1993  
  Tytuł: Status i dylematy zawodników  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  2019  
  Tytuł: Ustawa o sporcie   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1001  
  Tytuł: Wektory sportu  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1036  
  Tytuł: WF w klasach nauczania początkowego  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Wychowanie fizyczne 
  1678