| Ostatnio dodane | Działy | Autorzy |
Autor: Jaworski Zygmunt

Tytuł Działy Pobrano
  Tytuł: Choroby sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1954  
  Tytuł: Czy w Polsce potrzebne Ministerstwo Sportu?  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  1461  
  Tytuł: Efektywność pracy nauczyciela   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt ,  Korzeniowski Eligiusz ,  Lisicki Tomasz   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  1948  
  Tytuł: Imperium sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Sport 
  1176  
  Tytuł: Kultura Fizyczna a Kultura Zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  8314  
  Tytuł: Kultura Zdrowotna   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  3509  
  Tytuł: Kultura zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  6823  
  Tytuł: Kultura zdrowotna-nowa podstawa   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  1454  
  Tytuł: Pomarańczowa Księga   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  283  
  Tytuł: Sport - problem desygnat i definicji  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  19068  
  Tytuł: Sport wyczynowy a politycy  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1495  
  Tytuł: Status i dylematy zawodników  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1562  
  Tytuł: Ustawa o sporcie   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  890  
  Tytuł: Wektory sportu  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  917  
  Tytuł: WF w klasach nauczania początkowego  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Wychowanie fizyczne 
  1514