| Ostatnio dodane | Działy | Autorzy |
Autor: Jaworski Zygmunt

Tytuł Działy Pobrano
  Tytuł: Choroby sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1933  
  Tytuł: Czy w Polsce potrzebne Ministerstwo Sportu?  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  1434  
  Tytuł: Efektywność pracy nauczyciela   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt ,  Korzeniowski Eligiusz ,  Lisicki Tomasz   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  1926  
  Tytuł: Imperium sportu   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Sport 
  1168  
  Tytuł: Kultura Fizyczna a Kultura Zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  8168  
  Tytuł: Kultura Zdrowotna   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Nauki: medycyna, pedagogika, psychologia... 
 Promocja zdrowia 
  3485  
  Tytuł: Kultura zdrowotna  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  6617  
  Tytuł: Kultura zdrowotna-nowa podstawa   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  1441  
  Tytuł: Pomarańczowa Księga   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Promocja zdrowia 
 Wychowanie fizyczne 
  281  
  Tytuł: Sport - problem desygnat i definicji  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  18674  
  Tytuł: Sport wyczynowy a politycy  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1432  
  Tytuł: Status i dylematy zawodników  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  1539  
  Tytuł: Ustawa o sporcie   
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  885  
  Tytuł: Wektory sportu  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Sport 
  907  
  Tytuł: WF w klasach nauczania początkowego  
  Autorzy:  Jaworski Zygmunt   
  Miasto: Warszawa  
 Wychowanie fizyczne 
  1508